Skip to main content

Te järgmine küttesüsteem on soojuspump

Soojuspumbad on valmis vastu võtma kodu dekarboniseerimise väljakutse ja Daikin on selles protsessis valmis olema kõige sobivam partner kõigi osapoolte jaoks.

Kodude dekarboniseerimine on meie praegune jätkusuutlikkusalane väljakutse. See on uusim samm globaalses liikumises säästvama majanduse suunas. Autotööstuses, põllumajanduses ja isegi lennureiside puhul on juba tehtud jõupingutusi energiaallikatega seotud süsinikdioksiidi heitmete vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Järgmiseks nimekirjas on kodud.

Süsinikdioksiidi heitmed on sattunud ka Euroopa poliitikakujundajate tähelepanu alla. Eelkõige lubas EL hiljuti „mängida keskset rolli” kasvuhoonegaaside null-heitkoguste saavutamiseks 2050. aastaks.

Riiklikul tasemel: Holland embab gaasi hüvastijätuks, Prantsusmaa toetab õlikatelde väljavahetamist, Soome kavatseb olla 2035. aastaks süsinikuneutraalne ja Alam-Austria on keelanud õlikütte uutes hoonetes.

Eesmärgid on suured, kuid kuidas need riigid nendeni jõuda kavatsevad? Nad panustavad soojuspumpadele. Ja Daikinis oleme veendunud, et neil on õigus. Soojuspumbad on enam kui valmis vastu võtma kodu dekarboniseerimise väljakutset. See ei ole tulevikutehnoloogia, vaid end tõestanud lahendus, mille saab laialdaselt kasutusele võtta.

Psühholoogilised väljakutsed

Rootsis on soojuspumbad tänapäeval peamine küttesüsteem. Mõnes Euroopa riigis on soojuspumpade turuosa uutes hoonetes juba kuni 50 protsenti.

Küttesüsteemide väljavahetamise puhul näib, et koduomanikud pole veel päris järele jõudnud. Peamised soojuspumpade kasutuselevõtu väljakutsed selles turuosas tunduvad siiski pigem psühholoogilised kui tehnoloogilised.

Paljud inimesed lihtsalt ei saa aru, kuidas soojuspump töötab.

Teised on arvamusel, et soojuspumbad on lärmakad, ei saa head välja näha või pole veel päris töökindlad. Võib-olla arvavad majaomanikud soojuspumpade kohta asju, mis enam ei kehti, lihtsalt seetõttu, et soojuspumpade innovatsioonitempo on kiire.

Üks neist (aegunud) arvamustest on ehk tõhusus, mis veel mõnda aega tagasi võis mõjutada kulutõhusust ja investeeringutasuvust.

Üldiselt väheneb õhk-vesi soojuspumpade tõhusus õhutemperatuuri langedes. Miinustemperatuuridel vajasid soojuspumbad soovitud mugavuse tagamiseks tavaliselt elektrivõrgust väikest abi. Muidugi seab see ohtu soojuspumpade pakutava kulude kokkuhoiu ja heitkoguste vähendamise.

Uuemate põlvkondade soojuspumbad suudavad üha tõhusamalt hakkama saada ka madalamal välistemperatuuril. Meie uusim õhk-vesi-soojuspump Daikin Altherma 3HHT ei vaja täiendavat energiat, kuni välistemperatuur on kõrgem kui 15 miinuskraadi. Uuendused nagu 3HHT on olulise tähendusega fossiilkütusel töötavate katelde asendamiseks soojuspumpadega.

Teine psühholoogiline takistus on paigaldajate ja arhitektide vähesed teadmised, mis takistab nende veenmist. Peame tööstusharuna liikuma väljapoole paigaldajate ja professionaalide „soojuspumba koorist“, kes on juba õhu konditsioneerimisega tuttavad.

Peame alustama dialoogi paigaldajatega, kes on enamasti töötanud fossiilkütusel töötavate kateldega. Peaksime soojuspumpade suurepärase ehituse abil muutma lihtsamaks soojuspumpade paigaldamise ja seega hõlbustama nende soovitamist katelde väljavahetamiseks.

Võtame selle Daikinis endale põhikohustuseks, sest arvame, et see kiirendab oluliselt soojuspumpade kasutuselevõttu. Seadusandlus võib siinkohal asju õiges suunas liigutada. Suurepärane näide on Holland: seal pakutakse juba paigaldajatele taastuvate energiaallikate alast koolitust. See toetab üleminekut taastuvenergial töötavatele küttelahendustele.

Muudel turgudel seisneb säästvamate alternatiivide turuletulek fossiilkütustega seotud toetuste kaotamise taga. Näiteks Belgias on gaasi hind elektrihinnaga võrreldes madal.

Soojuspumpadele üleminek nõuab kõigi sidusrühmade teadlikkust ja tähelepanu.

Eesmärk

Kuid meie eesmärk on üsna selge: me tahame soojuspumpa igasse Euroopa koju. Ühtegi uut kodu ei tohiks ehitada fossiilkütusel töötava katlaga ja ühtegi vana katelt ei tohiks uue katlaga asendada. Lakkamatu innovatsiooniga ületame kõik tehnoloogilised ja psühholoogilised barjäärid.

Peame seda lahutamatuks osaks meie keskkonnavisioonist 2050, mis on meie lubadus tagada ohutu ja tervislik õhukeskkond, vähendades samal ajal CO²-heitkogused nullilähedaseks. Samuti tahame muuta soojuspumbad hõlpsasti kasutatavaks ja ilusaks vaadata.

Töökindlus, CO²-heite oluline vähendamine, tõhusus ja vaikus on võtmetähtsusega. See on osa meie lubadusest olla innovatsiooni eestvedaja.

Seotud artiklid

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?