Skip to main content

F-gaaside määrus

F-gaasi määrus ja mida see HVAC-R turu jaoks tähendab

Miks HFC-gaase ei keelustata, aga vähendatakse nende kasutust?

Miks kasutuse vähendamine?

›› EL tahab HCFide CO2 ekvivalentides mõõdetud kasutuse vähendamise kaudu vähendada F-gaaside keskkonnamõju

Ei keelata ega vähendata kasutust:

›› HFCd on olulised mitmete rakenduste jaoks, sest need on energiatõhusad, ohutud ja majanduslikult kasulikud
›› HFCde kasutust vähendatakse piirini, mis lubab jätkusuutlikku kasvu ja investeeringuid ka pärast 2030. aastat

F-gaaside kasutuse vähendamine

HFCde mõõtmine CO2 ekvivalentides

Kasutuse vähendamise sihtväärtusi väljendatakse CO2 ekvivalentides [= kg x GSP] ja need ei ole külmaainespetsiifilised. Õigusaktid ei keela ühtki konkreetset külmaainet täielikult. See tähendab, et asjakohased külmaained on kahtlemata saadaval kuni ükskõik missuguse seadme kasutusea lõpuni (nt R-410A DX-süsteemide jaoks).

HFCde mõõtmine CO2 ekvivalentides
 1. Uute HFC-gaaside kasutuse vähendamise kava. Taaskasutatud HFC gaasid ei kuulu vähendamise kava käsitlusalasse, seega on nende kogutarve suurem.
 2. Enim vähendatakse koguseid väljaspool õhukonditsioneerimissektorit (nt R-404A külmaseadmetes).
 3. R-32 kasutamise kasv alternatiivina külmaainele R-410A.
 4. Varu R-410A konkreetsete rakenduste jaoks, nt VRV, ...

Oleme F-gaaside määrustest ees

Keskkonnal on meie jaoks eriline tähendus, seepärast on sellel meie ettevõtte filosoofias väga oluline roll. Oleme liidrid keskkonnaalase seadusandluse ja innovatsiooni alal, sest meie toodetel on

 • Väiksema GSPga külmaained

  • R-410A (2087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
  • R-404A (3922) ◊ R-407H (1495): - 62%
  • R-134a (1430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
 • Väiksem kogus

  • Kuni 30% väiksem tänu külmaainele R-32
  • Vähemalt 15% väiksem tänu mikrokanalile
 • Külmaaine taaskasutamine ja kasutuselt kõrvaldamine

  • R-410A on seadmete kasutusea vältel saadaval

Külmaainetele ei rakendata üldist keeldu, kuid mõnedele rakendustele kehtivad GSP piirangud

GSP piirangute näited HVAC-R sektoris ›› Daikinil on vastus juba olemas!

GSP piirangud uutes rakendustes

 • Ühejaolised õhukonditsioneerid külmaaine kogusega alla 3 kg
  › GWP piirang 750 alates 2025
  Daikini turgu suunav otsus vahetada R-410A välja R-32 (GWP 675) vastu
  › Teisaldatavate õhukonditsioneeride GWP piirang: 150
 • Üle 3 kg täitekogusega ühejaolistele seadmetele piirang puudub
 • Mitmeosalistele/VRV süsteemidele piirang puudub
 • Liikumatud külmutusseadmed
  › Alates 2020: keelatud on külmained, mille GWP > 2500
  › Alates 2022: GSP piirväärtus 150 kommertsrakendustes kasutatavatele multipakett tsentraliseeritud külmutussüsteemidele, mille võimsus vähemalt 40 kW
  › V.a mitmeastmelised süsteemid, mille esmase külmaaine kontuuri GSP piirang on < 1500

GSP piirangud paigaldiste hooldusele

 • Küttesektorile hoolduspiirangud puuduvad
 • Õhukonditsioneerimissektorile hoolduspiirangud puuduvad
 • Hoolduskeeld kõikidele liikumatutele külmutusseadmetele, mille täitekogus on > 40 TCO2 ekv (nt R-404A süsteem 10 kg)
  › Taaskasutatud külmaaine kasutamine on lubatud kuni 01.01.2030
  › Olemasoleva külmaaine väljavahetamiseks kasutada madala GSP väärtusega külmaainet (nt Daikin: R-407H kasutamine R-404A asendamiseks)

Laadige alla teabeleht F-gaaside kohta

Seotud artiklid

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?