Skip to main content

Külmaaine temperatuuri varieerimine

Olulisim uuendus alates inverterkompressori kasutuselevõtust

Pärast inverterkompressori edu on külmaaine temperatuuri varieerimise tehnoloogia aidanud Daikinil jätkata HVAC-R-valdkonna eestvedajana energiatõhususe alal. VRV ja Sky Air süsteemide jaoks loodud külmaaine temperatuuri varieerimise tehnoloogia põhineb inverterkompressori kiiruse ja külmaaine temperatuuri pideval reguleerimisel jahutus- ja kütterežiimis. See aitab süsteemil töötada väga hea sesoonse tõhususega ja vastavalt hoone nõudlusele.

Külmaaine temperatuuri varieerimise peamised eelised

  • Kuni 28% parema sesoonse tõhususega
  • Esimene juhtimissüsteem, mis arvestab ilmaga
  • Kuna väljapuhutava õhu temperatuur on kõrgem, ei esine külma tuuletõmbust. Tänu sellele on kliendid rahul ja tunnevad end hästi

Kuidas see toimib?

Külmaaine temperatuuri varieerimise tehnoloogia abil reguleeritakse süsteemi vastavalt hoone vajadusele ja sisekliimale esitatavatele nõuetele, vähendades seejuures oluliselt energiakulusid ja parandades sisekliimat. Parima sesoonse tõhususe jaoks juhitakse süsteemi võimsust inverterkompressoriga ning aurustumis- (Te) ja kondenseerumistemperatuuri (Tc) varieerimisega.

Kontrollitud tehnoloogia

Külmaaine temperatuuri varieerimise tehnoloogia edu mõõtmiseks viisime läbi uuringu, milles võrdlesime VRV IV (külmaaine temperatuuri varieerimisega) ja VRV III (külmaaine temperatuuri varieerimiseta) seadmeid. Uuringu tulemustest selgus, et VRV IV on oluliselt tõhusam kui VRV III. Jahutuse ajal tarbis VRV IV kuni 60% vähem energiat ning kütmise ajal oli keskmine energia kokkuhoid umbes 20%.

Lisateave külmaaine temperatuuri varieerimisega seadmete kohta:

  • Sky Air

    Daikin Sky Air on õhu konditsioneerimise täislahendus keskmise suurusega ja väikeste hoonete kütmiseks, jahutamiseks, ventilatsiooniks ja õhu puhastamiseks.
  • VRV

    Daikini VRV-süsteemidega saab luua sisekliima reguleerimise terviklahenduse nii suurtele kui väikestele hoonetele. Originaalne, innovaatiline ja energiatõhus Daikini toode.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?