vrv 5 seade pisikese maja kõrval

Shîrudo tehnoloogia

Hoolitseme vastavuse eest

Missugused standardid reguleerivad F-gaasi ohutust?

Külmaainete ohutuseeskirjade täitmiseks rakendatakse kahte standardit:

 • EN 378:2016 külmaainete üldine standard, milles käsitletakse külmaaine mürgisust (klass A või B)
 • IEC 60335-2-40 (6. väljaanne) soojuspumba tootestandard, milles käsitletakse külmaaine tuleohtlikkust (1, 2L, 2, 3)

IEC 60335-2-40 (6. väljaanne) on spetsiaalne tootestandard ja selle nõuded on ülimuslikud üldstandardite, nagu EN 378:2016, nõuete ees.

Arvestades, et ka A2L külmaainete tuleohtlikkusest tulenevad piirangud on rangemad, kui selle mürgisusest tulenevad piirangud, käsitletakse VRV 5 rakendusala standardis IEC60335-2-40 (6. väljaanne)!

Kuidas kasutada R-32 külmaainega VRV-seadet kõige paremini vastavalt IEC 60335-2-40 (6. väljaanne​) nõuetele?

Tootestandardis IEC60335-2-40 (6. väljaane) määratakse kindlaks ruumi minimaalne lubatud pindala, mis sõltub süsteemis oleva külmaaine üldkogusest, ja esitatakse meetmeid, mida saab rakendada, et ruumi minimaalset lubatud pindala vähendada

Süsteemi tegelik paindlikkus sõltub suuresti sellest, kui vähe asjaolusid tuleb kaaluda süsteemi valimise, paigaldamise ja hooldamise juures.

Shîrudo tehnoloogia tööpõhimõte

Shîrudo tehnoloogia koosneb kahest tehases VRV 5 süsteemi integreeritud meetmest ja andurist, mis on kolmanda osapoole, teavitatud asutuse (SGS CEBEC) poolt CB sertifitseeritud

Selle abil saate rahuldada iga vähemalt 10 m² pindalaga ruumi vajadused, ilma et peaksite kulutama palju aega valikute tegemisele ja kohapealsete lisameetmete rakendamisele.

 

Alla 10 m² ruumide jaoks võtke ühendust kohaliku müügiesindajaga
Integreeritud anduri illustratsioon
 • Igasse siseseadmesse sisseehitatud
 • Eneseseiresüsteemiga seadmed tuvastavad ka kõige väiksema külmaaine lekke
 • Aktiveerib automaatselt külmaainega seotud vastumeetmed: alarmi ja sulgeklapid
Integreeritud alarmi illustratsioon
 • Kohalik visuaalne ja helialarm, mis on integreeritud Madoka juhtmega kaugjuhtimispulti
 • Täiendava jälgimisalarmi saab integreerida järgmiselt:
  • Madoka kontrolleri kohapealse seadistusega
  • Sisendsignaal, mis käivitab kolmanda osapoole alarmi
   • Välisseadme trükkplaadi kaudu
   • Siseseadme valikvarustusse kuuluva relee trükkplaadi kaudu
   • intelligent Touch Manager’i kaudu​
Integreeritud sulgeklappide illustratsioon
 • Külmaaine kogutakse automaatselt välisseadmesse
 • Pärast kokkukogumist sulgeklapid sulguvad ja külmaainet hoitakse ohutult

Tutvuge VRV 5 paindlike võimalustega

Tavalise R-32 külmaainega VRV-süsteemi jaoks, mille külmaaine täitekogus on 6,5 kg, peab ruumi pindala olema 39 m². Shîrudo tehnoloogiat kasutavad VRV 5 siseseadmed saab paigaldada 10 m² pindalaga ruumidesse.

Tutvuge allolevate liugurite abil VRV 5 paindlike võimalustega oma projekti jaoks

vrv-slider

Lisateave VRV 5 kohta

vrv5-header.jpg

VRV 5 S-sari

Väiksem CO2-ekvivalent ja tõhusaimad tooted turul

Allpool on esitatud lisateave erinevate F-gaasi ohutusstandardite kohta

Seotud artiklid