Skip to main content

Shîrudo tehnoloogia

Kõige paindlikum valmislahendus, millega on lihtne tagada nõuetele vastavus

Missugused standardid reguleerivad F-gaasi ohutust?

Külmaainete ohutuseeskirjade täitmiseks rakendatakse kahte standardit:

 • Tuleohtlikkus (1, 2L, 2, 3): käsitletakse soojuspumpade standardis IEC 60335-2-40 6. väljaanne), mis on ülimuslik standardi EVS-EN 60335-2-40 suhtes
 • Mürgisus (A või B): käsitletakse külmaainete üldises standardis EN 378:2016.

A2L klassi külmaainete puhul on tuleohtlikkuse piirid rangemad kui mürgisuse omad, seega on Shîrudo tehnoloogia puhul keskendutud maksimaalse paindlikkuse pakkumisele standardi IEC60335-2-40 (6. väljaanne) nõuete piires.

Meelerahu

Shîrudo tehnoloogia abil kindlustab Daikin siseseadmete vastavuse tootestandardi IEC60335-2-40 (6. väljaanne) nõuetele. Lisaks muudavad tehases integreeritud külmaaine kontrollimeetmed nende seadmete projekteerimise eriti kiireks ja paindlikuks

Isegi väikestesse ruumidesse paigaldamisel ei ole vaja teha keerulisi ja aeganõudvaid arvutusi.

Stressivabaks projekteerimiseks seadmete äriruumidesse paigaldamisel, valideerige oma projekt meie Xpress tarkvaras, millesse saab integreerida korruseplaane

Shîrudo tehnoloogia tööpõhimõte

Shîrudo tehnoloogia abil integreeritakse tehases külmaaine kontrollimeetmed, mis tähendab, et VRV 5 süsteem on varustatud andurite, sulgeklappide ja alarmiga, millel on sõltumatu sertifitseerimisasutuse sertifikaat, mille on väljastanud teavitatud asutus (SGS CEBEC).

Integreeritud anduri illustratsioon

Integreeritud lekketuvastusandurid

 • Igasse siseseadmesse sisseehitatud
 • Eneseseiresüsteemiga seadmed tuvastavad ka kõige väiksema külmaaine lekke
 • Aktiveerib automaatselt külmaainega seotud vastumeetmed: alarmi ja sulgeklapid
Integreeritud alarmi illustratsioon

Integreeritud alarm

 • Kohalik visuaalne ja helialarm, mis on integreeritud Madoka juhtmega kaugjuhtimispulti
 • Täiendava jälgimisalarmi saab integreerida järgmiselt:
  • Madoka kontrolleri kohapealse seadistusega
  • Sisendsignaal, mis käivitab kolmanda osapoole alarmi
Integreeritud sulgeklappide illustratsioon

Integreeritud sulgeklapid

VRV 5 soojustagastus

 • Sulgeklapid on integreeritud BSSV karpi
 • Kahjustatud külmaainekontuuri haru klapid suletakse, et leket ohjeldada
 • Ülejäänud süsteem töötab edasi

VRV 5 S-sari

 • Sulgeklapid on integreeritud välisseadmesse
 • Külmaaine kogutakse automaatselt välisseadmesse
 • Pärast kokkukogumist sulgeklapid sulguvad ja külmaainet hoitakse ohutult

Väikestest kodudest kuni suurte kontoriruumideni

VRV 5 soojustagastus

VRV 5 S-sari

Lisateave VRV 5 kohta

 • VRV 5 soojustagastus

  Loodud spetsiaalselt ärihoonete dekarboniseerimisele kaasa aitamiseks

 • VRV 5 S-sari

  Väiksem CO2-ekvivalent ja tõhusaimad tooted turul

Allpool on esitatud lisateave erinevate F-gaasi ohutusstandardite kohta

Seotud artiklid

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?