Skip to main content

Vastutus keskkonna eest

Loome jätkusuutlikke sisekliimalahendusi

Daikini eesmärk on pakkuda nii elamu-, kommerts- kui tööstussektorile kõige turvalisemaid ja tõhusamaid jahutus- ja küttelahendusi nii praegu kui tulevikus.

Oleme teadlikud sellest, et meie kohustus on keskkonda kaitsta ja keskkonnasäästlikkus on kõikide meie poliitikate ja tavade keskne põhimõte. Daikini tegevus on kooskõlas keskkonnakaitse põhimõtetega, sest see on mõistlik nii majanduslikus kui ökoloogilises mõttes.

Daikini vastutus keskkonna eest

Daikini keskkonnakaitse algatused üle maailma

Kui soovite rohkem teada saada Daikini keskkonnakaitse algatustest üle maailma, külastage palun Daikin Industries Ltd ettevõtte sotsiaalse vastutuse veebisaiti.

Daikin Europe N.V. keskkonnakaitse eesmärgid

Ettevõttel Daikin Europe on kindel tegevusplaan keskkonnapoliitika ja keskkonnakaitse eesmärkide osas, järgides standardit ISO14000. Daikin Europe koostab igal aastal nende tegevuste põhjal keskkonnamõju hindamise aruande. Loe lähemalt >>

Daikini keskkonnapoliitika põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • Säästev energia kasutamine

  Daikin Europe N.V. püüab pidevalt leida võimalusi oma tootmisüksuste energiakulu vähendamiseks ja säästvate energiaallikate kasutamiseks.

 • Vähendame külmaainete mõju keskkonnale ja suurendame oma toodete energiatõhusust

  Daikin Europe N.V. on pühendunud oma toodete kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamisele, vähendades külmaainete mõju ja suurendades energiatõhususust.

 • Jätkuvad püüdlused Euroopa tasandil

  Daikin Europe N.V. kohandab pidevalt oma keskkonnapoliitikat, et see vastaks globaalsele, Euroopa ja kohalikule õiguslikule raamistikule. Edendame ja soodustame kõikide kohalduvate seaduste ranget järgimist ning koostame soovitusi nende rakendamise hõlbustamiseks.

 • Suurendame toodete ringlussevõtmist ja vähendame jäätmeid

  Daikin peab tootearenduse etapi käigus silmas ringlussevõetavust, rakendades Lansinki redeli põhimõtet. Ringlussevõetavuse ja jäätmete vähendamisega arvestamine jätkub kogu toote eluea jooksul (tootmine, transport ja logistika, paigaldamine, hooldus jne), kuni toote vastutustundliku kästisemiseni tööea lõppedes.

 • Keemiliste ainete ja valmististe käsitsemine

  Daikin Europe N.V. taotleb optimaalset ohutust kemikaalide käsitsemise ja hoiustamise vallas. See hõlmab ka uute ja ohutumate toodete otsimist olemasolevate tehnoloogiate asendamiseks.

 • Väiksema keskkonnamõjuga toodete väljaarendamine

  Daikin järgib hoolikalt kõiki keskkonnaalaseid õigusakte. Lisaks sellele tagavad ettevõtte keskkonnasõbralikud hanketingimused toodete keskkonnamõju vastab uusimale tehnika tasemele.

 • Oleme eeskujuks keskkonnaalaste kohustuste täitmisel

  Daikin soovib olla mudelettevõtte, pakkudes koolitust ja teavet oma tegevuse keskkonnamõjude kohta. Teeme koostööd ja suhtleme väliste organisatsioonidega, oma naabrite ja laiema kogukonnaga ning osaleme vastavate tööstusharude töörühmades.

* Lansinki redel: jäätmekäitluse põhimõtted või meetodid, mis on koostatud Hollandi parlamendiliikme Ad Lansinki poolt ja mida kujutatakse mitme pulgaga redelina. Redelipulgad tähistavad keskkonnasõbralike jäätmekäitlusviiside hierarhiat.

Liider keskkonna alal

Daikini roheline süda

“Tegutseme maakera tulevikku silmas pidades”

Daikin on pühendunud kodudele, ettevõtetele ja tööstusele kõige tõhusamate ja ohutumate lahenduste pakkumisele, mis rahuldaksid kõik jahutus- ja küttevajadused nii praegu kui tulevikus.

Ükskõik, mida me ka ei teeks, oleme alati sügavalt teadlikud oma keskkonnaalasest vastutusest ning jätkusuutlikkus on alati kõikide meie poliitikate, tavade ja protsesside väljatöötamise ja juurutamise keskmes.

Keskkonnaalane jätkusuutlikkus on Daikini peamine eesmärk. Juhindume oma tegevuses keskkonnakaitse põhimõtetest, sest see on mõistlik nii majanduslikus kui ka ökoloogilises mõttes.

Meie kliendibaasi keskkonnaalane jätkusuutlikkus

Daikini jahutitega saab tootmise ajal jahutusprotsessides temperatuuri täpselt juhtida. Nendega saab hoone juhtimissüsteemi kaudu tootmisruumide sisekliimat ka üldiselt reguleerida.

Meie kliendid on alati täielikult informeeritud meie uusimatest edusammudest innovatiivsete ja energiatõhusate tehnoloogiate alal. Samuti pakume neile nutikalt juhitavaid integreeritud lahendusi, mis säästavad veelgi rohkem raha ja vähendavad süsinikuheidet.

Üksikasjalikumat teavet leiab veebilehelt the sustainability website.

Lisateave

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?