Skip to main content

Daikin näitab teed sesoonse tõhususe alal

bg-image

Innovatsiooni eestvedaja

Meie missiooniks on luua innovatiivseid lahendusi ja pakkuda tarbijatele kõige jätkusuutlikumaid ja energiatõhusamaid tooteid. Kui Euroopa Liidus võeti vastu ökodisaini direktiiv (2009/125/EÜ), milles määrati kindlaks minimaalsed tõhususe standardid, olime selleks väljakutseks valmis.

2010. a sai Daikinist esimene HVAC-R seadmete tootja, kus võeti kasutusele sesoonne tõhususesimene HVAC-R seadmete tootja, kus võeti kasutusele sesoonne tõhusus. See on uusim meetod energiatõhusamate tehnoloogiate väljaarendamiseks ja seadmetes kasutusele võtmiseks eesmärgiga vähendada käituskulusid ja hoida keskkonda.

See initsiatiiv muutis Daikini ennetavaks liidriks. Daikinis nmitte ainult ei täideta tuleviku standardite nõudeid, vaid tänu täiustatud tehnoloogiatele ja toodetele, ületatakse neid.

Mis on sesoonne tõhusus?

Sesoonse tõhususega mõõdetakse kütte- ja jahutusseadmete tegelikku energiatõhusust ühe aasta vältel. Erinevalt vanematest kütte- ja jahutussüsteemidest, hõlmab sesoonne tõhusus süsteemi igapäevase töö, sh temperatuurikõikumised ja ooterežiimis veedetud aja. Ühe aasta möödumisel annavad sesoonse tõhususe andmed põhjalikuma ja usaldusväärsema ülevaate süsteemi energiatarbimisest. See aitab tarbijatel teha õigeid otsuseid oma süsteemi ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

Sesoonne tõhusus ja energiamärgistused

Energiatõhususe standarditele vastavuse kindlustamiseks on Euroopa Liidu ökodisaini direktiivis nõutud, et valiku Daikini toodete puhul oleks kasutatud samasuguseid energiamärgiseid. Need energiamärgised näitavad kütte- ja jahutusseadmete energiatõhusust ja nii on tarbijatel lihtsam mudeleid võrrelda.

 • Energiamärgis - LOT 10

  Energiamärgise genereerimine õhk-õhk soojuspumpadele.

 • Energiamärgis - LOT 1 ja 2

  Energiamärgise genereerimine veepõhiste küttesüsteemide jaoks.

 • Energiamärgis - LOT 6

  Energiamärgise genereerimine ja tehniline konsultatsioon ventilatsiooniseadmete jaoks.

 • Eco Design - Ener LOT21

  millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks) seoses õhukütteseadmete, jahutusseadmete, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ja puhurkonvektorite ökodisaini nõuetega

 • Ükodisain - Entr LOT1

  Tehniline konsultatsioon külmutusseadmete jaoks.

Nutikas energiakasutus

Alates 2010. aastast on Daikin oma suure tootevaliku jaoks võtnud kasutusele sesoonse tõhususe meetodi, et aidata tarbijatel vähendada kulusid ja parandada hoonete energiatõhusust. Siin saate tutvuda Daikini tööstus-, äri- ja elamusektori jaoks mõeldud kaasaegsete sisekliimalahendustega, mille hindamisel on kasutatud sesoonse tõhususe meetodit.

 • Daikin Sky Air

  Sky Air on Daikini parim tootesari väiksemate äripindade jaoks. Sky Air on loodud sesoonset tõhusust silmas pidades ja selle energiatõhususe klas on nii jahutus- kui kütterežiimis kuni A++.

 • Daikini mitmeosaline süsteem

  Daikini mitmeosaline süsteem sisaldab suurt valikut siseseadmeid, et vastata nii disainile kui funktsionaalsusele esitatavatele suurtele nõudmistele. Tänu energiasäästlikele funktsioonidele, nagu arukas andur ja nädala kaupa ajastamise funktsioon, on seadmete sesoonse tõhususe klass kuni A+++.

 • Daikin VRV

  Daikini VRV tehnoloogia on loodud hea sesoonse tõhususe saavutamiseks ärihoonetes. Külmaaine temperatuuri varieerimine (VRT) kindlustab selle, et VRV sarja toodete kasutamisel tunneks lõpptarbija end ruumis võimalikult hästi ja süsteem töötaks võimalikult tõhusalt.

 • Daikini jahutid

  Daikini jahutites kasutatakse tipptasemel tehnoloogiaid, et suurendada energiatõhusust ja vähendada käituskulusid.

 • Daikin Altherma

  Daikin Altherma on enimmüüdud soojuspump. Kuna sellega toodetakse energiat jätkusuutlikult ja kasutatakse energiatõhusaid tehnoloogiaid, vabaneb keskkonda vähem saasteaineid.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?