Skip to main content

DAIKIN EUROPE KONTSERNI EETIKAKOODEKS

Daikini eetikakoodeks väljendab meie põhiväärtusi ja moodustab otsuste langetamise raamistiku. Iga Daikin Europe kontserni liige on kohustatud täitma kõrgeid eetilisi ja õiguslikke standardeid, järgides nii nende teksti kui mõtet, olgu seaduses sätestatud või sätestamata normide osas.

Need on Daikini ettevõtte eetikakoodeksi 12 võtmeelementi:

 1. Õigusnormidele vastavuse tagamine
 2. Pakume ohutuid, kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, nähes ette lõpptarbijate tulevikuvajadusi
 3. Juhindume oma äritegevuses õiglase konkurentsi põhimõtetest
 4. Aus hangetes osalemine, säilitades tarnijatega sõbralikud, kuid erapooletud konkurentsitingimused
 5. Intellektuaalomandi ja ärisaladuse alla kuuluva informatsiooni konfidentsiaalsuse austamine
 6. Ärilise teabe õigeaegne ja kohane avaldamine
 7. Oleme ettevõtte, kes püüdleb minimaalse keskkonnamõju suunas
 8. Tagame oma tegevuse ohutuse
 9. Loome dünaamilise töökeskkonna, mis soodustab iga töötaja uhkkust ja entusiasmi
 10. Ettevõtte varade kaitsmine
 11. Oleme tagasihoidlikud meelelahutuste ja kingituste osas
 12. Järeleandmatu hoiak ebaseadusliku, antisotsiaalse ja ebaeetilise käitumise suhtes.

Mittevastavustest teatamine whistleblower / hotline kaudu

Täname, et tunnete huvi ettevõtte Daikin Europe eetika ja vastavusprogrammi vastu. Teie kommentaarid on meile tähtsad ja anname endast parima, et vastata kõikidele päringutele õigeaegselt. Oleme pühendunud avatud ja ausa keskkonna loomisele, kus osanikud saavad väljendada oma küsimusi, muresid või juhtida tähelepanu võimalikele äritavade rikkumistele.

Soovitame tungivalt, et te esitaksite oma isikuandmed allolevas veebivormis. Sellegipoolest võite esitada anonüümse kommentaari kasutades pseudonüümi ja spetsiaalselt selleks loodud veebipõhist e-posti kontot.

Corine Vyncke
Chief Legal Officer
Daikin Europe N.V.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?