Ringmajandus HVAC-R tööstusharus

Sulgeme ringi

Liigume külmaainete ringmajanduse suunas

Kestlikkuspuu

Oleme kindlalt otsustanud vähendada oma süsiniku jalajälge ja meie eesmärk on olla aastaks 2050 CO2-neutraalsed. Plaanime sinna jõuda rakendades ringmajanduse, innovatsiooni ja nutika kasutamise põhimõtteid.

Nüüd on aeg tegutseda. Liituge meiega. et kindlustada koos HVAC-R tööstusharu jätkusuutlik tulevik.

Daikin külvab kliimakaitse seemneid

Külmaaine taaskasutuse suurendamine
LOOP By Daikin

Külmaaine taaskasutuse suurendamine

Külmaainete ringmajanduse saavutamine sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamise ja külmaaine taaskasutuse edendamise kaudu tööstusharus.

Sesoonse tõhususe parandamine

Uuenduslikud tehnoloogiad tööstusharu tõhusaimate toodete loomiseks

  • Tõeliselt säästlik kogu kasutusea vältel, tänu parimale sesoonsele tõhususele tegeliku kasutamise ajal.
  • Tänu külmaaine R32 kasutamisele, millel on madalam GWP, on CO2-ekvivalentides mõõdetud emissioonid väiksemad
  • Ainulaadsed isepuhastuvad filtrid tagavad ööpäevaringselt maksimaalse töökindluse ja tõhususe
Bluevolution
Väiksema GSPga külmaainete kasutamine

Nutikas kasutamine kindlustab tõhusa hoone süsteemide juhtimise

  • Daikin Cloud Service võimaldab energiatarbimist tagantjärgi analüüsida
  • Nutikate võtmekaartide ja andurite kasutamisega saab vältida energia raiskamist
  • Ekspertnõuanded aitavad süsteemide tõhusust pidevalt parandada
  • Ennetav hooldus kindlustab parima katkestusteta töö
Daikini pilveteenus

Külmaaine taaskasutus: L∞P by Daikin

Külmaaine taaskasutamine, mis hoiab igal aastal ära 250 000 kg uue gaasi tootmise.

L ∞P by Daikin: sertifitseeritud regenereeritud külmaaine taaskasutamine

Sõltumatult sertifitseeritud kvaliteet

Regenereeritud külmaaine vastab AHRI700 sertifikaadi standarditele, mida hindab sõltumatu labor, ja on seega sama kvaliteediga nagu uus külmaaine.

Euroopas regenereeritud ja taaskasutatud*

Regenereeritud tähendab seda, et külmaaine regenereeritakse kvaliteetsel viisil vastavalt F-gaasi määruses esitatud definitsioonile.

R-410A regenereerimine on alles algus

Olemasolevates paigaldistes kasutatava R-410A külmaaine suurt potentsiaali arvestades kutsume üles ühinema meie missiooniga luua ringmajandus. Täna R-410A jaoks ja tulevikus teiste külmaainete jaoks.

Sertifitseeritud kasutatav kogus

Daikin Europe tehases kasutatakse uut ja regenereeritud külmaainet. Auditi protsessi kaudu kindlustame, et regenereeritud külmaaine on halduslikult suunatud Euroopas toodetud ja müüdavate VRV-seadmete tehases täitmisesse*.

*ELi liikmesriigid, UK, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albaania, Põhja-Makedoonia, Island, Norra, Šveits
Mida tähendab sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamine?

L∞P by Daikin: Põhimõte

Sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamise põhimõte

 

1. Külmaaine kogutakse kokku paigaldajate võrgustiku kaudu

2. Külmaaine regenereeritakse = see regeneeritakse viisil, mis tagab uue külmaainega võrdse kvaliteedi

3. Meie tehases kasutatakse seadmete täitmiseks regenereeritud ja uue külmaaine segu

4. Halduslikult tagatakse, et regenereeritud külmaaineid kasutatakse Euroopas toodetud ja müüdavate VRV-seadmete täitmiseks*

5. Regenereeritud külmaainet kasutatakse toodetes – ja sellega sulgeme ringi

6. Regenereeritud külmaaine kohapeal täitmiseks ja hooldusaegseks kasutamiseks

 

 

*ELi liikmesriigid, UK, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albaania, Põhja-Makedoonia, Island, Norra, Šveits

Action muutub tänu Daikini külmaaine kokkukogumisprogrammile keskkonnasõbralikumaks

Action tihendab läbimurdelise projektiga oma koostööd Daikiniga: selle remonditavatest poodidest kogutakse külmaaine kokku ja seejärel taaskasutatakse.

ACTIONi pood

Looge enda ringmajandus

Meie külmaaine regenereerimise seade aitab teil külmaainet taaskasutada ja seega jäätmeid väärtustada

  • Teisaldatav seade, mida on lihtne transportida
  • Parim puhastusaste
  • Kasutage oma külmaainet kohapeal
RRDQ-V1 teisaldatav seade külmaaine kokkukogumiseks ja regenereerimiseks

Lisateave

Seotud artiklid