Skip to main content

Meie missioon

Oleme pühendunud kvaliteetsete toodete ja sisekliima reguleerimise terviklahenduste pakkumisele kõikidele inimestele igas maailma paigas, et luua jätkusuutlikult meeldiv sisekliima.

 • Daikini kaubamärk

  Kasutame Daikinis väljatöötatud kulutõhusaid tehnoloogiaid, mis kujundavad kütte, jahutuse, ventilatsiooni ja külmasüsteemide tulevikku. Daikini eesmärk on aidata klientidel luua parim võimalik sisekliima.

 • Innovatsioon

  Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetseid tooteid nüüd ja praegu, tegeledes samas energiasäästlike lahenduste arendamisega tuleviku jaoks.

 • Vastutus keskkonna eest

  Oleme esirinnas keskkonnamõju vähendamise alal. Seetõttu on keskkonnasõbralikud tavad ja jätkusuutlikud lahendused lahutamatu osa kõigest, mida me teeme.

Daikin Europe kontserni põhiväärtused on:

 • Täielik usaldusväärsus – oleme pühendunud usalduslike ja ausate suhete loomisele klientide, kolleegide, äripartnerite ja kogukondadega.
 • Ettevõtlikkuse väärtustamine– pühendume ettevõtte arendamisele, soodustades ja tunnustades kõikide töötajate initsiatiivi ja saavutusi.
 • Harmooniline õhkkond – soovime luua töökeskkonda, kus kõik teevad koostööd selle nimel, et saavutada Daikini eesmärke.

Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Daikin Europe on osa globaalsest kontsernist Daikin Group. Meie eesmärk on olla igas mõttes maailma tipptegija. Ettevõtte sotsiaalne vastutus pole Daikinis üksnes heatahtlik algatus. See sisaldub ettevõtte DNA-s ja kujundab ettevõtte ärikultuuri. Põhiväärtused, kontserni filosoofia ja ettevõtte eetikakoodeks sätestavad selle, kuidas Daikin oma äritegevust teostab ning täidab kohustusi iseenda ja teiste ees.

Kontserni filosoofia

Daikini juhatus on sõnastanud selge kontserni filosoofia, et luua ettevõtte meelelaad, mis on ühine kõikidele Daikini kontserni töötajatele. Daikini kontserni filosoofia julgustab kõiki kontserni töötajaid genereerima innovatiivseid ideid ja ettepanekuid, tegema vastutustundlikke otsuseid ja töö käigus paindlikult tegutsema.

Ettevõtte eetikakoodeks

Daikini eetikakoodeks väljendab meie põhiväärtusi ja moodustab otsuste langetamise raamistiku. Iga Daikin Europe kontserni liige on kohustatud täitma kõrgeid eetilisi ja õiguslikke standardeid, järgides nii nende teksti kui mõtet, olgu seaduses sätestatud või sätestamata normide osas.

Organisatsiooni kvaliteet

Läbi aastate on Daikin Europe N.V. leidnud tunnustust hästi juhitud ja organiseeritud ettevõttena, mis vastab kõikidele Euroopa tootmisstandarditele ja hoolitseb oma töötajate ohutuse ja heaolu eest. Daikinis järgitakse kõiki kehtivaid tööhõive-, tervishoiu- ja ohutuseeskirju ja kindlustatakse, et kõik töötajad oleksid saanud tõhusa väljaõppe ning et neid toetataks töökohal.

Lisateave

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?