daikini lahendused uutele majadele ja ehitistele

Küte, jahutus ja soe tarbevesi uude kodusse

Uue kodu ehitamine on põnev, kuid esitab ka suuri väljakutseid. Allpool on esitatud mõned nõuanded uude koju õige sisekliimasüsteemi valimiseks.

Kontrollnimekiri uue maja ehitamisel

Uue kodu jaoks õhu konditsioneerimise või soojuspumbalahenduse valimisel tuleb silmas pidada erinevaid aspekte. Enne arhitekti või konsultandiga kokkusaamist tuleks endalt küsida mitmeid küsimusi. Oleme jaotanud need olulised küsimused 3 põhivaldkonda: teie vajadused, teie kodu ja teie tulevik.

Residential_04_standard.png

Vajadused

 • Kas soovite kütet, jahutust, sooja vett või terviklahendust?
 • Missugusele taastuvale energiaallikale saate loota?
 • Kas riik pakub energiatõhusamatele lahendustele subventsioone?
Daikin_Altherma_High_Temperature_01_006_standard.png

Kodu

 • Missugustesse konventsionaalseid energiaallikaid kasutavatesse võrkudesse saab maja ühendada?
 • Mitut ruumi soovite kütta ja jahutada?
 • Kas eelistate sise- või välispaigaldisi?
 • Kas eelistate seinale paigaldatavaid, soojust kiirgavaid või peidetud küttekehi?
Residential_06_standard.jpg

Tulevik

 • Kas on oodata pere suurenemist? Kas on oodata olulisi muutusi küttes, jahutuses või sooja vee tootmises?
 • Kui oluline on teile süsiniku jalajälg? Kas soovite kasutada taastuvad energiaallikad, näiteks päikeseenergiat?
 • Kas olete valmis praegu pisut rohkem maksma, et tulevikus energiaarvetelt säästa?

Kodu keskkonnamõju vähendamiseks

Taastuvad energiaallikad, nagu õhk, maapind ja päike, on kuni 5 korda tõhusamad, kui konventsionaalsed energiaallikad, nagu gaas, õli ja ainult elekter. Pakume erinevaid energiasäästlikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi: nii taastuvenergial töötavaid, hübriid- kui konventsionaalseid süsteeme.

Renewable energy.jpg

Kodu jaoks õige energiaallika valimine

Iga kodu on erinev ja sellel on erinevad vajadused. Daikin pakub uue kodu jaoks erinevaid kütte-, jahutus- ja sooja vee tootmise lahendusi. Enne otsuse tegemist on mõistlik kaaluda kõiki võimalusi.

Daikin Altherma 3 Friganor 1.jpg

Õhk-vesi madalatemperatuuriline soojuspump

 • Kütte, jahutuse ja tarbevee soojendamise jaoks
 • Töötab 75% ulatuses õhul ja 25% ulatuses elektril
 • Võimalik ühendada päikeseenergiasüsteemiga
 • Sobib suurepäraselt uute majade ja keskkonnsõbralike hoonete jaoks
FTXA-BS_2_01.2_Installation-pictures-16-9.jpg

Õhk-õhk soojuspump

 • Kütmiseks ja jahutamiseks
 • Töötab 80% ulatuses õhul ja 20% ulatuses elektril
 • Sobib uute majade ja keskkonnasõbralike hoonete jaoks ning vanade elektritoitel süsteemide väljavahetamiseks
Altherma_3_GEO_house-1_HR.jpg

Maakütte soojuspump

 • Kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks
 • Töötab 80% maasoojusel ja 20% elektril
 • Sobib suurepäraselt uute majade ja renoveerimisprojektide jaoks, kui maad on piisavalt
thermalsolar-500x330_photogrid.png

Päikeseenergiat kasutavad veesoojendid

 • Sooja vee jaoks
 • Töötab peamiselt õhul ja päikeseenergial
 • Vajadusel saadaval elektritugi
 • Sobib suurepäraselt elektrilise soojaveekatla väljavahetamiseks