header-heating-domestic-hot-water.png

Tõhus sooja vee tootmine ja küte kodu jaoks

Pikaaegne kogemus kõige energiatõhusamate tehnoloogiate väljatöötamisel on aidanud Daikinil luua kütte- ning veesoojenduslahendused, mis töötavad taastuvatel ja traditsioonilistel energiaallikatel.

Daikini hübriidsoojuspump

Looga om lahendus

Kuna Daikini lahendused on kohandatavad, saab luua täpselt eelarvele ja vajadustele vastava kütte- ja veesoojendussüsteemi. Daikin aitab leida kodu jaoks sobivaima lahenduse, olenemata sellest, kas soovitakse kasutada taastuvaid või konventsionaalseid energiaallikaid.

Kasutage oma ruumide kütmisel mitmete taastuvate ja traditsiooniliste energiaallikate eeliseid.

Alates taastuvenergiast, nagu õhk, vesi, maapõu, päikeseenergia ja hübriid (gaas ja soojuspump), kuni traditsiooniliste energiaallikateni, nagu gaas ja õli.

EKSV-P_detail1_L.tif

Miks maksta, kui võib säästa?

Kõik Daikini veesoojendus- ja küttelahendused kuuluvad parimasse energiatõhusklassi. Süsteemi veelgi energiatõhusamaks muutmiseks saab selle ühendada päikeseenergiasüsteemiga. See on lihtne ja säästab pikas perspektiivis nii raha kui energiat.

your-control.png

Daikiniga on sisekliima kontrolli all

Meie aruka internetipõhise juhtimisseadmega saab sisekliimat juhtida igal ajal ja igast kohast.

Säästlikud lahendused

Daikini energiatõhusad kütte- ja veesoojenduslahendused töötavad erinevatel energiaallikatel ning saadaval on ka hübriidseadmed, seega leiab igaüks oma vajadusi ja kodu eripära arvestava lahenduse. Daikini küttelahendused saavad kütmiseks ja vee soojendamiseks energiat taastuvatest allikatest, sh õhust, veest, maapinnast ja päikeselt, või optimeerides gaasi ja õlikütte tõhusust Daikini kondensatsioonitehnoloogia abil.

elemnts-PNG.png

Daikinist leiab sobiva lahenduse iga kodu jaoks

Underfloor-heating2.png

Daikin Altherma õhk-vesi soojuspump madalatemperatuuriliseks kasutuseks

 • Kütte, sooja vee ja jahutuse jaoks
 • Töötab 75% õhul ja 25% elektril
 • Valikvarustusena päikeseenergia tugi
 • Sobib suurepäraselt uute majade ja keskkonnsõbralike hoonete jaoks
Radiator-710x460.png

Daikin Altherma kõrgtemperatuuriline õhk-vesi soojuspump

 • Kütte ja tarbevee soojendamise jaoks
 • Töötab 65% ulatuses õhul ja 35% ulatuses elektril
 • Võimalik ühendada päikeseenergiasüsteemiga
 • Ühendatav olemasoleva torustiku ja kõrgtemperatuuriliste radiaatoritega
 • Sobib kasutada renoveerimisel ja vanade katelde väljavahetamiseks
airtoair-emura-710x460.png

Õhk-õhk soojuspumbad

 • Kütmiseks ja jahutamiseks
 • Töötab 80% ulatuses õhul ja 20% ulatuses elektril
 • Sobib uute majade ja keskkonnasõbralike hoonete jaoks ning vanade elektritoitel süsteemide väljavahetamiseks
Hybrid-Photo-grid.png

Daikin Altherma maasoojuspump

 • Kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks
 • Töötab 80% maasoojusel ja 20% elektril
 • Sobib suurepäraselt uute majade ja renoveerimisprojektide jaoks, kui maad on piisavalt
Hybrid-Photo-grid.png

Daikin Altherma hübriidsoojuspump

 • Kütte, jahutuse ja tarbevee soojendamise jaoks
 • Töötab õhu, elektri ja gaasi optimaalsel kombinatsioonil, olevalt hooajalistest tingimustest ja energiahindadest
 • Sobib suurepäraselt vanade gaasikatelde renoveerimiseks ja väljavahetamiseks
Header-min.png

Daikin Altherma sooja tarbevee soojuspump ECH₂O

 • Sooja vee jaoks
 • Töötab peamiselt õhul ja päikeseenergial
 • Vajadusel saadaval elektritugi
 • Sobib suurepäraselt elektrilise soojaveekatla väljavahetamiseks
Domestic_Hot_Water_01_013_photogrid.png

Gaasi-kondensatsioonikatel

 • Kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks
 • Töötab gaasil
 • Valikvarustusena päikeseenergia tugi
 • Sobib suurepäraselt vanade gaasikatelde renoveerimiseks ja väljavahetamiseks
A1-OilCondenser-Photo-grid.png

Õlikondensatsioonikatel

 • Kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks
 • Töötab õlil
 • Võimalik ühendada päikeseenergiasüsteemiga
 • Sobib suurepäraselt vanade õlikatelde renoveerimiseks ja väljavahetamiseks
Daikin_Altherma_HPC_710x460.jpg

Daikin Altherma soojuspumba konvektor

 • Kütmiseks ja jahutamiseks
 • Kombineeritav põrandaküttetorustikuga
 • Sobib vanade radiaatorite väljavahetamiseks
 • Parim kombinatsioon soojuspumpadega
 • Vähem müra
 • Väikesed mõõtmed

Veesoojendussüsteemi paigaldised

Saadaval on kaks varianti ja oluline on otsustada, missugune lahendus sobib teie vajadustega kõige paremini.

ECH2O soojussalvesti

Soojussalvesti
 • Ühildub igat tüüpi küttesüsteemidega
 • Tänu legionella bakteri vohamist takistavale veeboilerile on soe vesi ohutu ja värske
 • Vee soojendamiseks on võimalik ühendada päikesepaneelid. Nii saab vee hilisemaks kasutamiseks salvestada
 • Seda saab ühendada arukasse võrku, et soojendada ja salvestada vett madalama elektrihinnaga perioodidel

Veeboiler

Veeboiler
 • Kvaliteetne isolatsioon vähendab soojakadu miinimumini
 • Siseseade saab vee vajalike ajavahemike järel 60°C-ni kuumutada, et vältida bakterite paljunemise riski
 • Tõhus temperatuuri tõstmine: 10°C kuni 50°C vaid 60 minutiga
 • Saadaval integreeritud lahendusena koos soojuspumba, gaasiboileri või eraldi paagiga

Päikeseenergiat kasutades on sooja vee tootmine odavam

Kasutades ära taastuvat päikeseenergiat on energiakulud väiksemad. Daikini päikesepaneele on lihtne paigaldada ja nende kaudu saab kuni 70% energiast, mida soojuspumbad ja katlad oma tööks vajavad. Pakume päikeseenergial töötavaid tarbevee soojendamise süsteeme igat tüüpi hoonete jaoks, sobiva süsteemi leiab nii väikestele kui suurtele kodudele. Valida saab survestatud ja survestamata veesoojendussüsteemi vahel.

pressuriseless.png

Survestamata ECH2O soojussalvesti

 • Sobib hästi uutesse kodudesse
 • Energiatõhusam kui survestatud süsteemid
 • Paak ja päikesekollektor peavad olema omavahel vertikaalselt otse ühendatud
 • Kui päike ei paista, voolab süsteem torude külmumise vältimiseks automaatselt tühjaks
pressurised.png

Survestatud ECH2O soojussalvesti

 • Sobib kasutada renoveerimisel ja olemasolevates kodudes
 • Paagi ühendamiseks päikesekollektoriga võib kasutada pööretega torusid
 • Torude külmumise vältimiseks on need täidetud vee ja külmaainega
 • Süsteem on survestatud ja ohutuse tagamiseks suletud