Skip to main content

Bluevolution jahutite ja soojuspumpade sari

Põhineb Daikini erakordselt suurel kogemusel R-32 tehnoloogia arendamise vallas

bg-image

Daikin pakub esimesena maailmas uue põlvkonna õhkjahutusega spiraalkompressoriga jahutite sarja, milles on kasutatud külmaainet R-32.

Daikin on pidevalt jahutustehnoloogia arendamise esirinnas ja otsib alati innovatsioonivõimalusi. R-32 külmaainet kasutavate jahutite ja soojuspumpade uue põlvkonnaga laiendas Daikin Bluevolution sarja suuremate võimsusteni. Tänu sellele sai võimalikuks ärikasutus ja saab kasutada R-32 külmaaine eeliseid.

bg-image

Miks on Daikin turule toonud R-32 mudelid?

R-32 globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) on vaid 675. See on vaid kolmandik tavaliselt kasutatavate külmaainete, nt R-410A omast. Tänu madalale süttivusklassile (R-32 kuulub ISO817 kategooriasse A2L ) saab seda ohutult kasutada erinevates süsteemides, sh jahutatud vee süsteemides. Lisaks annab sellele ühekomponendilisele külmaainele keskkonnaalase eelise ka see, et seda on lihtne ringlusse võtta ja taaskasutada.

Miks valida R-32 külmaaine

R-32 külmaainet peetakse keskkonnamõju, energiatõhusust, ohutust ja kulutõhusust arvestades kõige tasakaalustatumaks külmaaineks õhukonditsioneeride ja soojuspumbasüsteemide jaoks.

Analüüsime nüüd, miks R-32 on sobiv valik, kui arvestada järgmisi külmaaine valimisel kaalutavaid põhiaspekte: taskukohasus, keskkonnasõbralikkus ja ohutus.

 • Kestlikkus

  R-32 osoonikihi kahandamise potentsiaal on null ning selle globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) on 675, mis on R-410A potentsiaalist kaks kolmandikku väiksem. Täitekogus võrreldes R-410A külmaainega võib olla 30% väiksem. Kõik see kokku võib võrreldes tavalise tehnoloogiaga vähendada CO2-heiteid 76% võrra.

  R-32 saab hõlpsalt ringlusse võtta. Selle saab hooldusprotseduuride ajal kokku koguda ja seejärel taaskasutada.

 • Energia ja kulutõhusus

  Kuna R-32 edastab tõhusalt soojust, võib see võrreldes R-410A külmaainet kasutavate seadmetega vähendada oluliselt elektritarbimist.

  R-32 paigaldamine ja hooldamine on lihtne ja odav. See võimaldab luua kompaktseid ja kulutõhusaid seadmeid ja kuna vähenevad süsteemi töö- ja hoolduskulud, on investeeringu kogukulud väiksemad.

 • Ohutus

  R-32 on mittemürgine ja standardi ISO817:2014 järgi klassifitseeritud A2L (kergelt tuleohtlik) klassi külmaainena

  ISO 817:2014 järgi jaotatakse külmaained tuleohtlikkuse järgi 4 kategooriasse:
  klass 1 (mittepõlev), klass A2L (kergelt tuleohtlik), klass 2 (tuleohtlik) ja klass 3 (väga tuleohtlik).

Ülevaade Daikini külmaainepoliitikast ja sellest, kuidas see vastab uutele vajadustele

Külmaaineid on vaja rohkem kui kunagi varem, sest maailma kütte- ja jahutusvajadus kasvab. Mineviku külmaainelahendustel on mõju tänapäeva keskkonnale, kuid oluline on leida tulevikukindlaid lahendusi praegustele väljakutsetele. See on Daikini põhieesmärk. Panustada külmaainete keskkonnamõju vähendamisse, kasutades selleks lähenemist, mis võtab arvesse külmaaine ja varustuse kogu olelusringi. ​

Külmaaine valimisel on peamisteks kaalutlusteks tavaliselt ohutus, taskukohasus ja keskkonnasõbralikkus. Küsimus on nende erinevate aspektide ja tegurite vahelises tasakaalus. Muidugi võivad valikud sõltuvalt rakendusalast erineda, kuna ühte täiuslikku valikut, mis sobiks kõikides olukordades, lihtsalt pole. Kuid hiljutised, uute rahvusvaheliste eeskirjadega kehtestatud muudatused on viinud uute arenguteni külmaainete valdkonnas – viimastel aastatel liigutud üha enam väiksema GWP-ga külmaainete kasutamise suunas. ​

Daikin, kellel on nii külmaainete kui ka seadmete tootjana ainulaadsed kogemused, on leidnud, et R-32 külmaaine on keskkonnamõju, energiatõhusust, ohutust (R-32 on klassifitseeritud kui A2L - kergelt tuleohtlik) ja kulutõhusust arvestades kõige tasakaalustatum külmaaine õhukonditsioneerides ja soojuspumbasüsteemides kasutamiseks. See on põhjus, miks Daikin usub R-32 kasutamisse.

bg-image

Varsti suureneb Bluevolutioni tootevalik – Daikin toob turule uue seeria, mis täiendab seda tooteperekonda õhu konditsioneerimise lahendustega ärisektori jaoks.

Bluevolution sarja kaasaegsed tipptehnoloogiad põhinevad R-32 külmaaine kasutamisel. Nende toodete eesmärk on vähendada oluliselt ärisektorile suunatud õhukonditsioneerimise tehnoloogiate keskkonnamõju. See on saavutatud tegemata allahindlusi seadme jõudluses või võimes tagada nõutav mugavustase. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust!

Külmaaineid on vaja rohkem kui kunagi varem, sest maailma kütte- ja jahutusvajadus kasvab. Mineviku külmaainelahendustel on mõju tänapäeva keskkonnale, kuid oluline on leida tulevikukindlaid lahendusi praegustele väljakutsetele. See on Daikini põhieesmärk. Panustada külmaainete keskkonnamõju vähendamisse, kasutades selleks lähenemist, mis võtab arvesse külmaaine ja varustuse kogu olelusringi.

Daikin, kellel on nii külmaainete kui ka seadmete tootjana ainulaadsed kogemused, on leidnud, et R-32 külmaaine on keskkonnamõju, energiatõhusust, ohutust (R-32 on klassifitseeritud kui A2L - kergelt tuleohtlik) ja kulutõhusust arvestades kõige tasakaalustatum külmaaine õhukonditsioneerides ja soojuspumbasüsteemides kasutamiseks. See on põhjus, mis Daikin usub R-32 kasutamisse ja jätkab sellel külmaainel põhinevate tipptasemel tehnoloogiate arendamist.

Varsti anname veel teavet eelseisva toote turuletoomise kohta!

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?