Skip to main content

Daikini integreeritud lahendused ühiselamute jaoks

Liigume kütuse põletamise juurest kestlike kõrghoonete (>10 korterit)​ poole

Väljakutse

Linnapiirkondades elavate inimeste arv on viimastel aastatel pidevalt kasvanud.

Sellest tuleneva suurema nõudluse tõttu elamispinna järele kasvab tulevikus ühiselamute osakaal. Ehitussektor mängib energiatarbimises olulist rolli ja see moodustab 40% ELis kasutatavast energiast.

Euroopa uute direktiividega püütakse kaasaegsete hoonete energiatõhusamaks muutmise kaudu saavutada tuleviku eesmärke. Selles perspektiivis mängivad soojuspumbad nende eesmärkide saavutamisel võtmerolli mitte ainult üksikelamutes, vaid ka kortermajades.​

Daikin on olnud innovatsiooniliider enam kui 90 aastat ja võtab ühiselamute väljakutse vastu. Selleks rakendab ta ettevõttesiseselt välja töötatud soojuspumbatehnoloogiatel põhinevaid taastuvenergia terviklahendusi. Daikinil on olemas tooted, kogemused ja sobiv lahendus, olenemata sellest, kas tegemist on madalate või kõrgete kortermajade, individuaalsete või tsentraliseeritud küttesüsteemide, renoveerimisprojektide või uusehitistega.​

Praktilised piirangud

Taastuvate energiaallikate ühiskasutus on praktilistel põhjustel piiratud.

Piiratud ruumi tingimustes paigaldamine

Kortermajades ja ühiselamutes on piiratud paigaldusruum sise- ja välisseadmetele.​

Lõppkasutajatele ei meeldi, kui osa rõdul olevast ruumist on hõivatud.​

Ehitajad peavad uue hoone projekteerimisel arvestama kohalikke planeerimiseeskirjade, klientide ootuste ja korteriühistu reeglitega.

Kõrghoonetes on taastuvate energiaallikate integreerimine piiratud saadaoleva katusepinnaga.

Mürapiirangud mõjutavad soojuspumpade kortermajadesse paigaldamise asukohta.​

Soojuspumpade ebasobiv paigutus väljaspool korterit võib naabreid häirida.​

Maksimaalne lubatud müratase 3 m kaugusel naabritest on öösel 35 dBA.​

Soojuspumpade müratase on seadme korterisse paigaldamisel tavaline murekoht.​

Vaikne paigaldamine
Vesi jookseb kraanist

Sooja tarbevee vajadus tõuseb uutes kortermajades oluliselt.​

Sooja tarbevee nõudluse osakaal üldisest soojavajadusest kasvab nii ühepere- kui ka mitmepereelamutes.​

Uusehitiste sektoris väheneb tänu hoonete paranenud isolatsioonile energiakasutus ruumide kütmiseks.​

Seetõttu on tõhusaks sooja vee tootmiseks oluline vähendada primaarenergia kasutamist kortermajades.​

Kohalikele eeskirjadele vastamiseks peab olema tagatud veehügieen.

Euroopa eeskirjad näevad ette, et veevõtukohas peab vee temperatuur olema 60 °C.

Enamikus veeboileriga süsteemides võib vesi ringelda temperatuuriga üle 55 °C, et vältida legionellabakterite vohamist vees.​

Paar peseb nõusid
Torustiku projekteerimine

Kõrghoonete sanitaartehniliste süsteemide projekteerimisel peab arvestama mitmeid aspekte

Vee soojendamisel kõrge temperatuurini (70 °C) ja selle hoones ringlemisel on järgmised tagajärjed:​

 • suured soojuskaod (kuni 40%) jaotustorustikes
 • suured hüdraulikakulud suuremate torude ja toruisolatsiooni tõttu
bg-image

Daikini integreeritud lahendused ühiselamute jaoks

Korterelamutele ja ühiselamutele kestlike ja energiatõhusate kütteseadmete pakkumiseks ühendab Daikin rakendus- ja elamukütteseademd, et pakkuda integreeritud süsteemi, mis lahendaks hõlpsalt kõrghoonete praktilised probleemid.

Kesksoojuspumbana kasutatakse EWYT-B rakendusseadet, mis ühendatakse mitme Daikin Altherma 3 WS siseseadmega. Nii tagatakse mugav küte ja jahutus, soe sanitaarvesi ja individuaalne temperatuuri reguleerimine eluruumides.

Seda süsteemi saab täiendada Daikini küttekehade suure ja mitmekesise valikuga (põrandaküte, soojuspumbakonvektorid), mille hulgast leiab klient oma korteri jaoks sobiva küttekeha.

Lisaks saab sellega tänu korteritevahelisele soojustagastusele üheaegselt väga tõhusalt kütta, jahutada ja tarbevett soojendada. Tänu sellele on aastane CO2 heide tavaliste kateldega võrreldes oluliselt väiksem.

Kuidas veetorustik töötab?

Daikin Altherma korteritele mõeldud lahendus tagab kõrghoonetes kütte ja tarbevee soojendamise ning vajadusel jahutuse. Süsteem koosneb integreeritud veeboileriga korterisiseste vesi-vesi soojuspumpade võrgust, mis on kommunaalsüsteemi moodustamiseks ühendatud ühise tsentraalse veetorustikuga. Tsentraalset veetorustikku saab Daikini madalatel temperatuuridel tõhusalt töötavate õhksoojuspumpadega soojendada või jahutada.

Korterisisene soojuspump

Altherma vesisoojuspump parandab iga korteri kütet ja tagab täiesti autonoomselt kütte, jahutuse ja sooja tarbevee
 • Autonoomne soojuspumbasüsteem
 • Väike paigalduspind (60 x 65 cm)
 • Eriti vaikne seade (helivõimsus = 39 dBA)
 • Ühildub mis tahes tüüpi küttekehadega

Vesijahutusega soojuspump ärihoonetele

Tsentraalse veetorustiku soojendamiseks kasutatakse tsentraalset õhksoojuspumpa
 • Suur võimsuste vahemik 80 kuni 700 kW
 • R32 külmaainet kasutav keskkonnasäästlik lahendus
 • Kütmine ja jahutus
 • Sobiv küttelahendus

Ühine soojuspump

Tsentraalse veetorustiku temperatuur on vahemikus +10 °C kuni +30 °C
 • Modulaarne õhksoojuspump

 • R32 külmaainet kasutav keskkonnasäästlik lahendus

 • Suur küttevõimsuste vahemik (82–670 kW) ühe seadmega

 • Kütmine ja jahutus

Tsentraalne veetorustik

Tsentraalse veetorustiku kaudu jaotatakse hoones keskkonnatemperatuuriga sarnaseid veetemperatuure kasutades madalatemperatuurilist soojust
 • Madalaima temperatuuriga võrgustik (10–30 °C)

 • Elimineeritakse soojuskaod jaotustorustikus ja koridori ülekuumenemine

 • Väiksemad torud

 • Soojustagastus on võimalik kogu jaotusvõrgu ulatuses

Soojuspumba konvektor

Madalatemperatuurilised soojuspumba konvektorid ühendavad endas stiilse disaini, minimaalse suuruse ja madala helitaseme
 • Tänu oma suurusele ja disainile sobivad need hästi igale poole

 • Sobib hästi madalatemperatuuriliste generaatoritega

 • Väga madal müratase

 • Õhuke seade, mille sügavus on vaid 135 mm

Põrandaküte

Taastuvküte talvel ja jahutamine suvel, sobib hästi uusehitistele

Jahuti EWYT-B

Tsentraalse veetorustiku soojendamiseks kasutatakse tsentraalset õhksoojuspumpa

Daikin Altherma 3 WS

Daikin Altherma vesisoojuspump parandab iga korteri kütet ja tagab täiesti autonoomselt kütte, jahutuse ja sooja tarbevee

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?