Skip to main content

Süsteemikontrollerid

Kasutage oma jahutite ruumi haldamiseks ja jälgimiseks Daikini süsteemikontrollereid.

iCM intelligent Chiller Manager

Daikini tehases välja töötatud süsteem võib parandada jahutite ruumi jõudlust ja suurendada selle tõhusust.

iCM intelligent Chiller Manager
iCM-i peamised funktsioonid

Peamised funktsioonid

Daikini süsteemikontrollerid teevad järgmist:

  • Jahuti saadavuse kontrollimine: seadmete kontrollerite, Modbusi side ja pumba oleku põhjal selgitatakse välja, missugused jahutid on saadaval
  • Järjestamine: energiatõhususe põhjal määratakse kindlaks, missugused saadaolevad jahutid hakkavad tööle
  • Ülesseadmine: arvutatakse välja jahutusnõudluse rahuldamiseks vajaminev energia hulk, võttes arvesse temperatuuri ja rotatsiooni
  • Peatamine: taaskasutatatakse jahutite järjestust, et võimsus vastaks nõudlusele
  • Seadete haldamine: kindlustatakse, et töötavate jahutite arv jääks teatud vahemikku olenemata nõutavast võimsusest

Tootevalik ja tehnilised andmed

iCM on saadaval kahe versioonina:

standardne iCM

  • Standardne iCM on süsteemikontroller, mis sisaldab eelseadistatud rakenduste teeki. Standardsüsteemi alla kuulub kolm konfiguratsiooni, mis erinevad selle poolest, mitut jahutit ja välisseadet on igaüks võimeline haldama

Kohandatud iCM

  • Kohandatud iCM on tasuta süsteemikontroller, mis hõlmab rakendusi, mida iCM standardversioonis ei ole.
iCM tootevalik ja tehnilised andmed
Kaugjuhtimise ja jälgimise võimalused

Kaugjuhtimine ja jälgimine

iCM intelligentse halduriga ühilduvad

  • Daikin On Site: Daikini kaugjälgimise ja -juhtimise süsteemi teenused
  • Üldine BAS/BMS – BACnet või Modbusi moodulite kaudu, onBACnet/IP või Modbus RTU/RS-485 protokollide põhjal
  • Sisseehitatud IML, kaug-IML, veebipõhine IML ja Daikin On Site juhtimiseks ja konfigureerimiseks

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?