Skip to main content

Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus on pilvepõhine kaugjuhtimis- ja seirelahendus Daikini kommertskasutuses KVVKJ-seadmete jaoks. Daikin Cloud Plus pakub täiustatud juhtimis-, jälgimis- ja ennustamisloogika abil reaalajas andmeid ja Daikini ekspertide tuge, et aidata teil leida kulude kokkuhoiu võimalusi, pikendada seadmete eluiga ja vähendada ootamatute probleemide riski.

Daikin Cloud Plusi eelised

bg-image

Kaugjuhtimine ja jälgimine

Selle abil saate jälgida ja muuta oma tegevuskohtade erinevaid tööaspekte ise kohal käimata.

Korruseplaani juhtimine tegevuskohtade kaupa

Detailsed korruseplaanid annavad võimaluse näha ja hallata kõikide tegevuskohtade asendiplaani ja taristut.

Juurdepääs mitmele tegevuskohale

Saate mitme tegevuskoha juhtimis- ja haldustegevused ühtse platvormi kaudu tsentraliseerida.

Loapõhine juurdepääs

Saate luua üksikasjaliku lubade süsteemi, andes seejuures eri kasutajatele ja rollidele erinevad juurdepääsutasemed.

bg-image

Energiatarbimise suundumused

Saate reaalajas andmeanalüüsi kasutades pilku peal hoida energiatarbimise suundumustel. Tööandmete üksikasjaliku analüüsi kaudu saate hindamatuid teadmisi oma KVVKJ-süsteemi jõudluse kohta.

Energiasääst

Erinevate süsteemide juhtimiseks oma keskkonnas saate kasutada nutikat automatiseerimist.

Kulude kokkuhoid

Energiatõhusate strateegiate rakendamine ja andmepõhistest otsustest ülevaate saamine võib teie tegevuskulusid otseselt mõjutada.

Süsinikneutraalsus

Energiatarbimist aktiivselt jälgides ja hallates aitate oluliselt kaasa oma süsiniku jalajälje vähendamisele.

bg-image

Lihtsad ja täiustatud servakontrollerid

Meie servakontrollerite valikust leiate sobiva igal keerukuse tasemel vajaduste jaoks, alates lihtsatest seadistustest kuni keerukate konfiguratsioonideni.

Erinevad liidesed

Kasutaja eelistustele kohandatud erinevad liideseid on mugav kasutada.

Täiustatud turvalisus

Tipptasemel turvameetmed seavad esikohale süsteemide ja andmete kaitse.

bg-image

Väiksem kohapealse kontrolli vajadus

Kaugjuhtimisvõimaluste kasutamisel väheneb oluliselt vajadus pideva kohapeal viibimise järele.

Minimeerib seisakuaega ja inseneride väljakutseid

Kaughaldusvõimaluste abil saate tekkivad probleemid kiiresti lahendada, minimeerides sellega seisakuaega ja vajadust saata insenere iga väiksema probleemi lahendamiseks kohapeale.

Optimeeritud hooldus

Kaugseire abil saadud andmepõhised ülevaated võivad kaasa tuua parema hoolduse. Suundumusi ja tööandmeid eemalt analüüsides saate hooldustoiminguid tõhusamalt ajastada.

Funktsioonid

Kaugjuhtimine, nõudluse juhtimine ja ajastamine

Saate oma hoonete kliimat igal ajal ja kõikjalt juhtida ja jälgida. Veebibrauseris saate reguleerida oma seadmete parameetreid, sh temperatuuri sättepunkte, ventilaatori kiirusi, kütte või jahutuse töörežiime ja palju muud.

Nõudluse juhtimisga saab vähendada tipptarbimist mugavust peaaegu mõjutamata, sest seadmete võimsust kohandatakse vastavalt tulevaste vajaduste prognoosile.

Ajakavad salvestatakse kontrollerisse, nii et seadmed töötavad vastavalt ajakavale sõltumata internetiühenduse olemasolust.

Energiaseire

Saate oma hoonet detailselt visualiseerida ja energiaandmeid eksportida. Jõudluse ja võimalike paranduste hindamiseks on saadaval võimsad graafikud, võrdlused ja visualiseeringud, et vähendada liigset energiatarbimist ja energiakulusid. KVVKJ-süsteemide üksikasjalike energiaandmete kõrvale saab lisada välismõõtureid valgustuse ja veesüsteemide tarbimise mõõtmiseks.

Blokeering

Seadmete töö optimeerimiseks saab integreerida nutikaid reegleid, määrates konkreetsed tingimused ja ajastades toimingud, mida nende tingimuste ilmnemisel peab tegema. „Kui see, siis too“ põhimõttel saab parandada nii mugavustaset kasutajate jaoks kui ka seadmete tõhusust. Näiteks võib reegel olla „Kui aken on avatud, lülita 5 minuti pärast konditsioneer välja“.

bg-image

Energiatarbimise jaotus

Energiatarbimise proportsionaalse jaotuse abil saab välja arvutada hoonete konkreetsete piirkondade energiatarbimise. Näiteks saate arvutada, kui palju energiat üürnik teatud korrusel kasutab. Selle funktsiooni jaoks on vaja energiamõõtjaid.

Kaugelt määratavad väljaseaded

Välisseadmete väljaseadeid saab kaugjuhtimisega reguleerida. See võimaldab tehnikutel ja hoonete operaatoritel välisseadmeid eemalt reguleerida, konfigureerida ja jälgida, vähendades kohapeal viibimise vajadust, säästes reisimise, tööjõu ja hooldusega seotud aega ja kulusid, suurendades tõhusust ja üldist jõudlust.

Tegevuskoha ajalugu

Saate jälgida seadmetel ja tegevuskohtades tehtud ajakavas ettenähtud või käsitsi tehtud toiminguid. Varasemad sündmused, muudatused ja kohandused, mille abil saate leida suundumusi, mõõta töönäitajate paranemist ja koostada tulevikustrateegiaid. Andmete ajaloo põhjal saate teha informeeritud otsuseid, kohandada strateegiaid ja tööd pidevalt täiustada. See on hoopis uutmoodi lähenemine KVVKJ-seadmete juhtimisele.

bg-image

Prognoos ja e-posti teavitus

Rikke varajase prognoosimise algoritmid aitavad vältida suuri rikkeid. Häire- ja tööandmete põhjal koostatav seadmepõhine ennustusloogika aitab prognoosida, kas seadmel võib probleeme tekkida. Sel juhul genereeritakse ennustusloogika häired, mis annavad varajase hoiatuse ja tagavad sujuva töö.

Juurdepääs tööandmetele

KVVKJ-parameetreid saab hõlpsalt eemalt jälgida, analüüsida ja peenreguleerida, et teha lennult informeeritud otsuseid. Tänu reaalajas juurdepääsule tööandmetele, jõudlusnäitajatele ja energiakasutusele saate reguleerida seadeid, leida kõrvalekallete põhjuseid ja tagada parima tõhususega töö, samas kui füüsilise sekkumise vajadus väheneb. Tööandmeid saab alla laadida edasiseks analüüsiks ja perioodiliseks aruandluseks.

Sise- ja välisseadmete analüüs

Saate põhjalikku teavet iga seadme jõudluse, energiatarbimise ja keskkonnamõju kohta. Saate seadmete andmeid lihtsalt võrrelda, leida ebatõhusad kohad ja optimeerida oma süsteemi üldist tõhusust. Sise- ja välisseadmete tervikvaate abil saavutate seadmete enneolematult harmoonilise töö ja energiasäästu.

bg-image

Mitme asukoha haldamine

Saate juurdepääsu kõikide tegevuskohtade kaardivaatele, kus kuvatakse olekumärguanded, võrdlusuuringud ja tegevuskohtade võrdlused. Kaardivaates saate igale tegevuskohale otse juurdepääsu, et seda kaugjälgida ja -juhtida. See aitab vähendada kohapeal käimist ja annab teavet, mille põhjal saab vähendada tegevuskulusid ilma mugavuses kaotamata.

Hoone integreerimine

Keskselt platvormilt saab juhtida mitte ainult KVVKJ-süsteemi, vaid ka muid hoonete süsteeme. Näiteks saab lisada ajakavadesse valgustussüsteemi ja selle blokeeringuga integreerida, et saada ühine juhtimispunkt ja optimeerida teie hoonete energiatõhusust.

Häirete ajalugu ja e-posti teel teavitamine

Saate detailse ülevaate oma tegevuskohtadega seotud häiretest ja reaalajas teavet häirete olekust. Saate teavitusmeili häirete kohta ja Daikin Cloud Plusi platvormi kaudu juurdepääsu häire üksikasjadele.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?