Skip to main content

Külmaseadmed transpordivahenditele

Daikin Transport Refrigeration pakub usaldusväärseid ja tõhusaid lahendusi paljudele rakendusvaldkondadele ja sõidukitüüpidele. Iga toode meie tooteportfellis on loodud selleks, et teie kogukulud oleksid võimalikult väikesed. Tooted on konfigureeritud vastavalt teie vajadustele, toodetud vastavalt Daikini rangetele kvaliteedistandarditele ja nendel on ööpäevaringse teenindusvõrgu tugi.
Võtke meiega ühendust e-posti aadressil transportrefrigeration@daikineurope.com

Külmaahela ekspertiis

Tootmisest tarnimiseni

Külmaahela tuleviku ümberkujundamine

Daikini kõikehõlmava tooteportfelli loomisel on külmaalased teadmised ühendatud uuendusliku tehnoloogiaga. Nii saab Daikin pakkuda integreeritud temperatuuri reguleerimise lahendusi, mis parandavad kvaliteeti ja ohutust igas tarneprotsessi lülis, alates päritolukohast kuni lõpptarbijani. Tänu meie toodete ja teenuste suurele valikule saame olla paindlikud klientide erinevate vajaduste rahuldamisel mis tahes rakendusalal, nii tootmise, ladustamise, jaemüügi kui ka transpordi ajal. Energiasäästlikud tehnoloogiad ja väikese GWP-ga külmaained tagavad töökindluse ja kulutõhususe, kaitstes kiiresti riknevaid varusid keskkonda kahjustamata igas kliimas. Kasutame oma tugevaid külgi kogu külmaahela hõlmamiseks.

Visioon 2050

Daikini keskkonnapoliitika

2015. aastal vastu võetud Pariisi kokkulepe sisaldab eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid selle sajandi teise poolel nullini ja kindlustada, et globaalne soojenemine ei oleks suurem kui 2 °C võrreldes industriaalajastu eelse tasemega. Daikinis sõnastati Pariisi kokkuleppe vaimus keskkonnavisioon 2050, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. aastaks nullini. Oleme seadnud vähendamise eesmärgi 2030. aastaks ja pingutame selle nimel strateegilise juhtimiskava Fusion 25 raames.

Meie visioon aastaks 2050

2050. aastaks oleme tõhusalt kõrvaldanud kogu meie toodete olelusringi jooksul tekkivad kasvuhoonegaaside heitkogused. Lisaks oleme pühendunud ühiskonda ja kliente ühendavate lahenduste leidmisele, tehes kasvuhoonegaaside heitkoguste nullini vähendamiseks koostööd sidusrühmadega. Asjade interneti ja avatud innovatsiooni abil täidame maailma õhulahenduste vajadused, pakkudes ohutuid ja tervislikke õhukeskkondi ja aidates samal ajal kaasa globaalsete keskkonnaprobleemide lahendamisele.

Külmasektori keskmiseajaline perspektiiv

Liigume külmaahela ärisektoris madala GWP-ga ja HFC-vabade looduslike külmaainete poole, tagades samal ajal korralike ohutusstandardite kehtestamise oma turgudel. Keskendume pidevalt kõigi oma toodete energiatarbimise vähendamisele. Transpordivahendite külmaseadmete vallas püüame suunata tööstusharu elektrifitseerimise suunas ja järk-järgult vähendada tuginemist sisepõlemismootorite tehnoloogiatele.

Daikin Exigo: ehitatud teekonna jaoks

Lisateave

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?