Skip to main content

Keskkonnasõbraliku hoone sertifikaadi taotlemine

Daikin on HVAC-R süsteemide alal turuliider ning seega parim partner keskkonnasõbraliku hoone sertifikaadi taotlemisel.

Keskkonnasõbralike hoonete olulisus

Energiatõhusad ehituslahendused võivad tunduda alguses kulukamad, kuid jätkusuutlik valik säästab pikas perspektiivis raha. Keskkonnasõbralikku lahendusse investeerimine vähendab käituskulusid ja annab võimaluse kasutada taastuvaid ressursse. Nii olete alati seadusandlusest sammu võrra ees ja hoone turuväärtus kasvab.

Daikini terviklahendus

Paljudes hoonetes on eraldi süsteemid kütmise, jahutuse, külmutuse, ventilatsiooni ja sooja vee tootmise jaoks. Seetõttu läheb suur osa energiast kaduma. Daikini terviklahendus on tõhusam alternatiiv. Daikini terviklahendusega saab juhtida kuni 70% kogu hoone energiatarbimisest. See ülimalt energiatõhus lahendus vähendab käituskulusid ja CO2-heitmeid.

Daikini terviklahendus
Teie keskkonnasõbralik partner

Teie keskkonnasõbralik partner

Meie akrediteeritud asjatundjad aitavad leida sobivad seadmed keskkonnasõbraliku hoone nõuete täitmiseks ilma eelarvet ületamata. Daikin toetab teid igal sammul, et leida keskkonnasäästliku hoone jaoks parimad lahendused, nii BREEAM või LEED sertifikaadi taotlemisel, jätkusuutliku süsteemi projekteerimisel kui selle kasutuselevõtul.

Külmaaine mahu varieerimine (VRV) ja invertertehnoloogia

Keskkonnasõbraliku hoone arendamisel on BREEAM, LEED ja Daikin ühel meelel selles, et energiatõhusus on tähtsaim prioriteet. Parim valik, millesse investeerida, on Daikini külmaaine mahu varieerimine VRV süsteemide jaoks, sest sellega saab külmaaine temperatuuri tegelikele tingimustele vastavaks kohandada. See aga tagab pidevalt hea sesoonse tõhususe. Nii Daikini VRV, jahutite kui külmutussüsteemide soojustagastusseadmetes on kasutatud invertertehnoloogiat, mis annab BREEAMi ja LEEDi energiatõhususe arvutustes suurima punktisumma.

VRV
Arukas võrk

Arukas võrk

Hoone energiatarbimise oluliseks vähendamiseks tuleb õhukonditsioneeri tööd juhtida ja jälgida ööpäevaringselt. Daikini arukas võrk (i-Net) on veebipõhine andmetöötluse ja -analüüsi tööriist, mis lubab ettevõttel põhitegevusele keskenduda ja jätta HVAC-R-süsteemi haldamine Daikini hooleks. Daikin i-Net peenreguleerib kasutajapoolse sekkumiseta pidevalt süsteemi tööd.

Daikini keskkonnasõbralike hoonete projektid

Aitame ehitajatel saada BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB ja muid sertifikaate. Allpool saab tutvuda mõnede keskkonnasõbralike hoonete projektidega, milles Daikin on osalenud.

Daikin aitab saada suurema BREEAMi punktisumma

1990. aastal asutatud BREEAM aitab hoonete omanikke, arhitekte ja sisekujundajaid leida jätkusuutlikke lahendusi, mis on kestvad ja kulutõhusad. BREEAMi litsentseeritud sõltumatud hindajad hindavad järgmisi projekti aspekte: energiatõhusus ja veekasutus, tervis ja heaolu, saastetase, transport, materjalid, jäätmed, ökoloogia ja juhtimisprotsessid. Nende teaduslike hindamiste põhjal antakse projektile üldhinnang: kõlblik, hea, väga hea, eeskujulik või suurepärane. BREEAM on seadnud need õiguslikest nõuetest rangemad eesmärgid, et julgustada ehitama jätkusuutlikult ja innovatiivselt.

Nii Daikini tehastel Belgias ja Tšehhis, kui ka Daikini VRV, Sky Air, Daikin Altherma, mitmeosalistel ja jahutisüsteemidel on BES 6001 sertifikaat. See sertifikaat näitab, et kogu tarneahela ulatuses toimub hankimine ühiskonna, majanduse ja keskkonna suhtes vastutustundlikult. BREAAM on BES 6001 sertifikaati ametlikult tunnustanud ja BES 6001 sertifikaadiga toodete kasutamine hoones tõstab oluliselt selle BREEAM punktisummat.

Lisateave

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?