Skip to main content

Kui õhu väljundava pööramise funktsioon on seatud valikule ON (Sees), jäävad klapid horisontaalsesse asendisse

Klapid jäävad samasse asendisse, kui toatemperatuur saavutab seadistatud taseme ja termostaat lülitatakse välja. Kui termostaat on välja lülitatud, siis klapid ei pöörle.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?