Skip to main content

Mis on erinevus ilmse soojuse ja varjatud soojuse vahel?

Õhukonditsioneeri töös on olulised kaks soojuse tüüpi:

  • ilmne soojus
  • varjatud soojus

Ilmne soojus

Kui objekti soojendatakse, selle temperatuur tõuseb ja soojus suureneb. Soojuse suurenemist nimetatakse ilmseks soojuseks. Samuti, kui soojust objektilt eemaldatakse ja selle temperatuur langeb, nimetatakse eemaldatud soojust ilmseks soojuseks. Soojust, mis põhjustab temperatuuri muutust objektis, nimetatakse ilmseks soojuseks.

Varjatud soojus

Kõik looduslikud ained võivad muuta oma olekut. Tahked ained võivad muutuda vedelikuks (jää veeks) ja vedelikud võivad muutuda gaasideks (vesi auruks), kuid säärased muutused nõuavad ka soojuse lisamist või vähendamist. Soojust, mis neid muutusi põhjustab, nimetatakse varjatud soojuseks.

Kuid varjatud soojus ei mõjuta aine temperatuuri – näiteks vee temperatuur püsib keemisel 100°C juures. Soojust, mida lisatakse, et vett keemas hoida, nimetatakse varjatud soojuseks. Soojust, mis põhjustab aine üleminekut ühest olekust teise, ilma et muutuks aine temperatuur, nimetatakse latentseks soojuseks.

Selle erinevuse mõistmine on väga oluline, et aru saada, miks kasutatakse jahutussüsteemides külmaainet. Samuti selgitab see, miks kasutatakse seadme jahutusvõimsuse määramisel mõisteid "koguvõimsus" (ilmne soojus ja varjatud soojus) ja "ilmne võimsus". Jahutustsükli ajal tekib seadmes kondensatsioon varjatud soojuse eraldamise tõttu õhust. Ilmne võimsus on võimsus, mis on vajalik temperatuuri langetamiseks, ja peitvõimsus on võimsus, mis on vajalik niiskuse eemaldamiseks õhust.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?