Skip to main content

Mis on sesoonne tõhusus (SCOP ja SEER)

Sesoonne tõhusus

Sesoonne tõhusus on uus kütte- ja jahutustehnoloogia aastaringse tegeliku energiatõhususe mõõtmise meetod. See uus tegur annab tõetruuma pildi süsteemi energiatõhusest ja keskkonnamõjust.

See energiatõhususe mõõtmise uus meetod põhineb ELi energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamise direktiivil (ökodisaini direktiiv), millega sätestatakse ökodisaini miinimumnõuded, millest tootjad peavad oma energiat kasutavate toodete puhul lähtuma.

Seoses sesoonse tõhususe rakendamisega, peavad kõik tootjad oma kütte- ja jahutussüsteemide puhul kasutama uut energiatõhususe hindamise süsteemi. See põhineb järgmistel teguritel:

  • Sesoonne jahutustegur (SEER) jahutamisel
  • Sesoonne soojustegur (SCOP) kütmisel

Uued sesoonse tõhususe tegurid

Uued sesoonse tõhususe tegurid peegeldavad soojuspumba tegelikku energiatarbimist, võttes arvesse energiatarbimist kogu aasta vältel. SEER ja SCOP näitavad aastast energiatarbimist ja tõhusust tavalisel igapäevasel kasutamisel. Pikemas perspektiivis võtavad need arvesse temperatuurikõikumisi ja ooterežiimis veedetud aega, andes nii selge ja usaldusväärse pildi tüüpilisest energiatõhususest kogu kütte- või jahutusperioodi vältel.

Daikini tooted vastavad ökodirektiivi nõuetele, sest need on välja töötatud sesoonset tõhususust silmas pidades. Daikin pakub täielikku valikut võimalikult heade sesoonse tõhususe näitajatega tooteid.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?