Skip to main content

Mida tähendavad mõisted COP ja EER?

Mõisted COP (võimsuskoefitsient) ja EER (energiatõhususe määr) kirjeldavad õhukonditsioneeride kütmise ja jahutamise tõhusust. Need viitavad kütmise või jahutamise määrale, võttes aluseks ühiku, mis on seotud selle genereerimiseks vajaliku elektrienergiaga. Seega, kui õhukonditsioneer genereerib 5 kW soojust 1 kW elektrienergia abil, on selle COP 5,0. Samuti, kui õhukonditsioneer genereerib 5 kW jahutusvõimsust 1 kW elektrienergia abil, on selle EER 5,0. Mida suurem on COP ja EER, seda seda energiatõhusam on seade.

Daikin on EUROVENTi sertifitseeritud liige – see on prestiižne rahvusvaheline tootjate organisatsioon, mis tegeleb õhukonditsioneeride standardite täiustamisega kogu Euroopa turul. Selle toetamiseks läbivad EUROVENTi liikmete tooted range testimise sõltumatutes laborites. Daikini osalemine testimise skeemis on kliendi garantii, et meie toodetele omistatud COP- ja EER-väärtused on täpsed ja ühemõttelised.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?