Skip to main content

Mis on soojuspump?

Soojuspump eraldab keskkonnast madalal temperatuuril energiat ja tõstab kütmiseks selle temperatuuri. Soojuspumba tõhusust hinnatakse tavaliselt süsteemi võimsuskoefitsiendi abil, mis jääb enamasti vahemikku 3 kuni 5. Teisisõnu nõuab energia eraldamine taastuvallikatest vaid 1 kW elektrienergiat, et genereerida 3 kW kuni 5 kW küttevõimsust. Soojuspumba funktsioonid on seega 3 kuni 5 korda tõhusamad kui fossiilkütusel töötavad katlad ja suudavad kütta kogu maja, isegi madalaimatel talvetemperatuuridel. Nende küttesüsteemide kasvav populaarsus peegeldub nende üliedukas kasutamises Skandinaavia külmas kliimas.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?