Skip to main content

Mis on allergeenid?

Allergeenid on mustuseosakesed õhus, mis võivad tekitada allergilist reaktisooni. Linnakeskkonnas võib nende allergeenide segunemine muude õhus olevate mustuseosakestega – nn kõrvalained – nagu mootorite poolt tekitatavad diiselkütuse heitosakesed ja ehitusmaterjalides, kosmeetikas jne sisalduvad lenduvad orgaanilised ühendid, muuta allergeenid tugevateks allergeenideks. Nendel on omakorda suurem negatiivne mõju tervisele, põhjustades tõsisemaid sümptomeid ja aktiveerides latentseid allergiaid.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?