Skip to main content

Välisseade eraldab vett või auru

Kütterežiimis aktiveeritud sulatusfunktsioon kõrvaldab jää, mis muutub veeks või auruks. Väike kogus vett eraldub ka kütterežiimi ajal.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?