Skip to main content

Õhukonditsioneer ei jahuta või ei soojenda ruumi

Kontrollige järgmist:

  • Kontrollige, kas filtrid pole määrdunud.
  • Kontrollige, kas õhu sisse- ja väljalaskeavad sise- ja välisseadmel pole võõresemetega blokeeritud.
  • Kontrollige, et temperatuuriseadistus kaugjuhtimispuldil oleks sobiv.
  • Kontrollige, et uksed ja aknad oleks suletud.
  • Kontrollige, et õhuvoolu ja voolusuuna seadistused oleks sobivad.
  • Kontrollige, et ventilatsioonisüsteemi ventilaatorid ruumis ei töötaks.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?