Skip to main content

Mu seadmel on võrgulüüsi valikute komplekti tugi, aga kui püüan seda oma kontole lisada, takerdub see initsialiseerimise protsessis. Mida teha?

Kui lisate oma kontole seadme, kontrollib ja näitab rakendus Daikin Residential Controller automaatselt selle initsialiseerimisolekut ja kuvab edenemisribal selle progressi.

Arvestage, et teise põlvkonna Daikin Altherma soojuspumbaseadmete initsialiseerimiseks tuleb need taaskäivitada ja selleks võib kuluda kuni 20 minutit.

Kui rakendus näitab ka pärast 20 minuti möödumist, et seadet initsialiseeritakse, proovige järgmisi toiminguid.

  • Taaskäivitage Daikin Altherma soojuspumbaseade toitenupust välja ja uuesti sisse lülitamise teel.
  • Kontrollige koos paigaldajaga, kas soojuspumba tarkvara ühildub kasutatava võrgulüüsiga. Võimalik, et tarkvara tuleb värskendada.

Hetkel ühildub Daikini mittekondenseeruva gaasikatla süsteem (DRGATEWAYAA) ainult Daikini ruumitermostaadiga (DOTT). Kui ühendus gaasikatlaseadme ja ruumitermostaadi vahel on katkenud (nt defekt, lahti ühendatud vms ) näitab rakendus, et gaasikatlaseadet initsialiseeritakse, kuna see peab uuesti looma ühenduse termostaadiga. Seni kuni gaasikatlaseade pole termostaadiga uuesti ühendust loonud, kuvatakse rakenduses initsialiseerimise olek. Kui ühendus termostaadiga on loodud, saab initsialiseerimise (üleslaadimise) käiku jälgida termostaadi ekraanilt.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?