Skip to main content

Mu Daikini seade ei kuva välistemperatuuri, mis on alla -9 või 0 °C ja üle 39 °C

Mõnedel siseseadmetel on välistemperatuuri kuvamise ulatus piiratud siseseadme mõõtmisvahemikuga

  • FTXTM*M siseseadmed: välistemperatuuri mõõtmisvahemik -9 °C ~ 39 °C.
  • FVXS*F siseseadmed: välistemperatuuri mõõtmisvahemik 0 °C ~ 39 °C.

Sellest tulenevalt võib tegelik välistemperatuur olla kõrgem/madalam, kui rakenduses kuvatud.

Kui tegelik välistemperatuur on madalam kui välistemperatuuri mõõtmise alumine piir, kuvatakse rakenduses välistemperatuuri kõrval allapoole suunatud nool.

Kui tegelik välistemperatuur on kõrgem kui välistemperatuuri mõõtmise ülemine piir, kuvatakse rakenduses välistemperatuuri kõrval ülespoole suunatud nool.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?