Skip to main content

Tahan oma seadet rakenduse Daikin Residential Controller abil välja lülitada või muuta selle sättepunkti, kuid rakendus ei luba seda. Miks see nii on?

Olenevalt Daikini seadme olekust, on mõned seadme juhtimisfunktsioonid blokeeritud. Funktsioonid, mida juhtida ei saa, on tuhmistatud.

Kui seadme kasutajaliidesel on aktiivne paigaldaja režiim, on ohutuse tagamiseks blokeeritud kõik seadme juhtimisfunktsioonid. Paigaldaja režiim muutub mõne aja möödudes automaatselt inaktiivseks. Kui seda siiski ei juhtu, paluge paigaldajal paigaldaja režiim desaktiveerida.

Kui seadmel esineb viga, on kõik juhtimisfunktsioonid, v.a toitenupp ohutuse tagamiseks blokeeritud.

Kui seade läheb pärast vea esinemist avariirežiimi (olenevalt sätetest kas automaatselt või manuaalselt pärast kasutajapoolset kinnitamist), vabastatakse juhtfunktsioonide blokeering ja seade on jälle täielikult juhitav. Arvestage, et seadme „manuaalselt“ avariirežiimi viimiseks on vaja seadet manuaalselt selle kasutajaliideselt juhtida, seega peate seadme juures kohal olema.

Ka siis, kui seade on puhkuserežiimis, on kõik juhtimisfunktsioonid blokeeritud. Juhtimise taastamiseks, proovige puhkuserežiimist väljuda.

Seadmete hetkeoleku kontrollimiseks vajutage mõnel nende juhtimisekraanil „kellukese“ ikoonile.

Arvestage, et mõned Daikin Altherma soojuspumbaseadmed ühilduvad rakendusega Daikin Residential Controller ainult osaliselt. See võib tähendada, et töötsükkel on inaktiivne või tuhmistatud. Ülevaate selle kohta, missuguseid funktsioone erinevatel seadmetel toetatakse, saab ühilduvusmaatriksist compatibilityMatrix.xlsx.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?