Skip to main content

Mul ei õnnestui adapterit WLAN seadete menüüst Wi-Fi võrku ühendada.

Proovige järgmist:

  • järgige rakenduse seadistusjuhendit1
  • Kui seadistusjuhendist ei leia probleemile lahendust:
  1. kui võrku ei kuvata, vt „Võrku ei kuvata võrkude rippmenüüs”.
  2. Veenduge, et Wi-Fi võrgu nimi (SSID) ei sisaldaks erisümboleid, nagu ‘, %, &, ?, +, =, … ega mitte-ASCII tähemärke. WLAN adapteril puudub nende tugi.
  3. Veenduge, et turvaseaded on sobivad. WLAN adapter toetab ainult WPA või WPA2 isiklikku krüpteerimist. WEP krüpteerimist ei toetata.

1 Seadistusjuhendile („Lisa adapter“) pääseb ligi peamenüü kaudu.

KKK Daikin Online Controller. Adapteriga otseühenduse loomisel ([AP] režiim) ei kuvata adapterit nimekirjas

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?