Skip to main content

Mul ei õnnestu WLAN adapterit oma võrku ühendada.

Kontrollige, et traadita ruuter oleks WLAN adapterile piisavalt lähedal. Metalli sisaldavad takistused, nt raudbetoonist seinad, võivad WLAN adapteri leviulatust oluliselt väheneda.

Kontrollige ka ruuteri seadistuslehelt, et see ei oleks seadistatud kasutama Wi-Fi kanaleid 12 ja 13 (vt ruuteri juhendit). WLAN adapter ei toeta Wi-Fi kanalite 12 ja 13 kasutamist. Kui ruuter on seadistatud kasutama Wi-Fi kanalit 12 või 13, muutke ruuteri seadeid selliselt, et kasutataks mõnda muud Wi-Fi kanalit vahemikus 1–11.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?