Skip to main content

Kuidas saan sünkroonida BRC1H automaatse töörežiimi Daikin Residential Controlleri rakenduse ja Sky Air seadme vahel?

BRC1H puhul

Daikin Residential Controller rakenduse ja Sky Air juhtmega kaugjuhtimisseadme sünkroonimiseks tehke järgmist:

  1. Paigaldage ja ühendage BRC1H kaugjuhtimisseade Sky Air siseseadme külge. BRC1E-d kasutavate paigaldiste jaoks vt „Kuidas saan sünkroonida BRC1E automaatse töö režiimi Daikin Residential Controller rakenduse ja Sky Air seadme vahel?“ KKK kirje.
  2. Valige Madoka Assistant rakenduses sättepunkti loogika juures „Siseseade“.

Sättepunkti loogika muutmine Madoka Assistant rakenduse abil

1. Avage Madoka Assistant rakenduse uusim versioon.
2. Lubage täiustatud seaded:

1. Minge peamenüüsse.
2. Valige „Teave“. Arvestage, et alates Madoka Assistant versioonist 1.10 leiab „Täpsemad sätted“ menüü „Teave“ asemel menüüst „Rakenduse seadistamine“.

Madoka Assistant rakenduse peamenüü

3. Valige „Täpsemad sätted“.

Madoka Assistant rakenduse menüü „About“ kuva

4. Lülitage sisse „Täpsemad sätted“. Kuvatakse hoiatus.

Madoka Assistant rakenduse täiustatud seadete hoiatuse aken

5. Vajutage „Sain aru“. Täiustatud režiim on nüüd lubatud.

3. Minge menüüsse „Seadme sätted“.

Madoka Assistant rakenduse seadme seadete aken

4. Valige „Sättepunkti kasutuselevõtt“.

Madoka Assistant rakenduse sättepunkti loogika aken

5. Valige „Siseseade“ ja vajutage „Rakenda“​.

Daikin Residential Controller rakenduse ja Sky Air juhtmega kaugjuhtimisseadme ruumitemperatuuride sünkroonimiseks konfigureerige juhtmega kaugjuhtimisseadme kohapealsed seaded kas Madoka Assistanti abil või otse juhtmega kaugjuhtimisseadmel. Lisateabe saamiseks tutvuge alloleva teabega.

Madoka Assistant rakenduse abil kohapealsete seadete konfigureerimine

1. Avage Madoka Assistant rakenduse uusim versioon.
2. Lubage täiustatud seaded:
1. Minge peamenüüsse.
2. Valige „Teave“.

Madoka Assistant rakenduse avakuva

3. Paigaldajarežiimi aktiveerimiseks vajutage 5 korda „Rakenduse versioon“.

Madoka Assistant rakenduse menüü „About“ kuva

4. Määrake paigaldaja režiimi olekuks „Ajutine“.

Madoka Assistant rakenduse paigaldajarežiim – ajutine

5. Naaske avakuvale ja valige kaugjuhtimispult.
6. Minge seadete menüüs valikule „Seadme sätted“.

Madoka Assistant rakenduse seadme seadistamise kuva

7. Minge menüüsse „Kasutuskoha sätted“.

Madoka Assistant rakenduse kohapealsete seadete kuva

8. Valige „Režiim 10“ alt kirje 02 ja määrake väärtuseks 02.

Madoka Assistant rakenduse välja muutmise kuva – režiim 10, väärtus 02

9. Valige „Režiim 1c“ alt „01 Termostaadi andur“ ja määrake väärtuseks „01 - Siseseadme termotakisti“.

Madoka Assistant rakenduse välja muutmise kuva – režiim 1c, väärtus 01

10. Vajutage ülemises paremas nurgas „Rakenda“. Kinnitage valik vajutades kinnituse hüpikaknas uuesti „Rakenda“.

Madoka Assistant rakenduse seade rakendamise hüpikaken

11. Valige „Kehtestage säte kaugjuhtpuldile“.

Madoka Assistant rakenduse kaugjuhtimispuldi rakendamine

12. Kontrollige, et kaugjuhtimisseade taaskäivituks. Uued seaded rakendatakse pärast kaugjuhtimisseadme taaskäivitamist.

Madoka Assistant rakenduse kontrolleri taaskäivitamine

Juhtmega kaugjuhtimisseadme kohapealsete seadete konfigureerimine


Arvestage, et juhtmega kaugjuhtimisseadmel ei pea kohapealseid seadeid konfigureerima, kui olete need juba Madoka Assistant rakenduse abil konfigureerinud (vt eespool).

1. Vajutage keskmist nuppu (ring) ja hoidke seda all, kuni ilmub informatsiooni kuva

Juhtmega kaugjuhtimisseadme keskmine nupp (ring)

2. Vajutage vasakut nuppu (miinus) ja keskmist nuppu (ring) koos ja hoidke neid all kuni sisenete paigaldaja menüüsse.

Juhtmega kaugjuhtimispuldi vasak ja keskmine nupp

3. Liikuge siseseadme kohapealsete seadete menüüsse. Menüüikoon on dokument, mille ees on mutrivõti.

Juhtmega kaugjuhtimisseadme mutrivõtmega dokument

4. Valige Mode 10 ja kinnitage oma valik.

Juhtmega kaugjuhtimisseadme Mode 10 kinnitamine

5. Muudke seade (SW) 02-ks ja määrake väärtuseks 02.

Juhtmega kaugjuhtimisseade SW 02-ks

6. Kinnitage valik.

Juhtmega kaugjuhtimisseade SW 02-ks kinnitamine

7. Valige Mode 1c ja kinnitage oma valik.

Juhtmega kaugjuhtimispuldi Mode 1c ja kinnitamine

8. Muudke seade (SW) 01-ks ja määrake väärtuseks 01. Kinnitage valik.

Juhtmega kaugjuhtimisseade SW 01-ks kinnitamine

9. Valige kohapealsete seadete menüüs „X“, et naasta eelmisesse menüüsse.

Juhtmega kaugjuhtimispuldil X valimine

10. Liikuge paigaldajamenüüs noole ikooni juurde ja valige see, et taaskäivitada juhtmega kaugjuhtimisseade ja rakendada uued seaded.

Juhtmega kaugjuhtimisseade nooleikoon taaskäivitamiseks

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?