Skip to main content

Kuidas saan sünkroonida BRC1E automaatse töörežiimi Daikin Residential Controlleri rakenduse ja Sky Air seadme vahel?

BRC1E puhul

Daikin Residential Controller rakenduse ja Sky Air juhtmega kaugjuhtimisseadme sünkroonimiseks tehke järgmist:

Paigaldage ja ühendage kaugjuhtimisseade BRC1E53 (või uuem) Sky Air siseseadme külge. Kaugjuhtimisseadet BRC1H kasutavate paigaldiste jaoks vt „Kuidas saan sünkroonida BRC1H automaatse töö režiimi Daikin Residential Controller rakenduse ja Sky Air seadme vahel?“ KKK kirje.
Määra kaugjuhtimisseadmel minimaalseks sättepunkti diferentsiaalväärtuseks „Puudub“. Lisateabe saamiseks tutvuge alloleva teabega.

Kaugjuhtimisseadmel minimaalse sättepunkti diferentsiaalväärtuse määramine

1. Vajutage tühistamisnuppu ja hoidke seda hooldusrežiimi sisenemiseks 4 sekundit all.

Juhtmega kaugjuhtimisseadme tühistamisnupp

2. Valige menüü „Sättepunktide minimaalerinevus“.

Juhtmega kaugjuhtimisseadme ekraanil on esile tõstetud menüü „Min Setpoint Differential“

3. Valige „Puudub“.

Juhtmega kaugjuhtimisseadme ekraanil on esile tõstetud „None“

Daikin Residential Controller rakenduse ja Sky Air juhtmega kaugjuhtimisseadme ruumitemperatuuride sünkroonimiseks konfigureerige juhtmega kaugjuhtimisseadme kohapealsed seaded:

  1. Deaktiveerige kaugjuhtimisseadme termostaat, lisateabe saamiseks tutvuge alloleva teabega.
  2. Aktiveerige siseseadme termostaat, lisateabe saamiseks tutvuge alloleva teabega.

Kaugjuhtimisseadmel tehtavad sammud

  1. Vajutage tühistamisnuppu ja hoidke seda hooldusrežiimi sisenemiseks 4 sekundit all.

Esiletõstetud tühistusnuppudega kaugjuhtimisseade

2. Valige menüü „Kasutuskoha sätted“.

Esiletõstetud „Field settings“ menüükirjega kaugjuhtimisseade

3. Deaktiveerige kaugjuhtimisseadme termostaat. Määrake „Režiim“ väärtuseks 10 ja muutke väärtus „2-*“ väärtuseks „2-02“.

Esiletõstetud „Mode 10“ kirjega kaugjuhtimisseade
Esiletõstetud „2-02“ kirjega kaugjuhtimisseade

4. Aktiveerige siseseadme termostaat. Määrake „Režiim“ väärtuseks 1c ja muutke väärtus „1-*“ väärtuseks „1-01“.

Esiletõstetud „1c“ kirjega kaugjuhtimisseade
1c režiimis esiletõstetud „1-01“ kirjega kaugjuhtimisseade

5. Muudetud kohapealsete seadete salvestamiseks vajutage Menu/OK nuppu. Vajutage kinnitamiseks „Jah“.

Seadete salvestamise aknas esiletõstetud „Yes“ nupuga kaugjuhtimisseade

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?