Skip to main content

Küttefunktsioon: kuidas töötab tundide lõikes ajakava määramine?

Klient saab iga nädalapäeva jaoks planeerida aja, mille jooksul süsteem peab vee soojendama etteantud sätteväärtuseni. Klient saab eelseadistada 2 erinevat sättepunkti: Eco ja Comfort sättepunkt. 

  • Näiteks Eco sättepunkt võib olla 50 °C ja Comfort sättepunkt 60 °C. Neid sätteväärtusi saab klient muuta.

Üheks päevaks määratud ajakava saab hõlpsasti teistele päevadele kopeerida.

Kuidas saavad kliendid määrata Eco ja Comfort sättepunkte?

 

     

Kuidas töötab taassoojendusfunktsioon?

Kui veeboileri temperatuur langeb taassoojendusrežiimis alla teatud väärtuse, soojendatakse vett boileris pidevalt, kuni see saavutab kliendi määratud temperatuuri (nt taasoojendamise sättepunkt 50 °C). Veeboileri temperatuur, mille juures vett hakatakse soojendama, varieerub sõltuvalt mitmest tegurist, näiteks soovitud sätteväärtusest.

Näide tööst taassoojendamise režiimis

 

Hoiatus. Taassoojendusrežiim on võimalik, kuid mitte soovitatav, kuna sel juhul töötab süsteem rohkem tunde. See võib pikas perspektiivis kahjustada seadme töökindlust ja takistada ruumiõhu kütmist (kui tarbevee soojendamine on määratud prioriteetseks) või muuta seadme vähem tõhusaks (kui õhu konditsioneerimine on määratud prioriteetseks).

 

Kuidas saavad kliendid taassoojendusrežiimis määrata veeboileri sättetemperatuuri?

Soovitud sättepunkti seadistamiseks taassoojendusrežiimis on klientidel kaks võimalust:

1) Veetemperatuuri vaatamise kuval. Arvestage, et sellelt kuvalt saab seadepunkti muuta ainult taassoojendusrežiimis.

a. sooja tarbevee tegelik temperatuur

b. sooja tarbevee nõutav temperatuur

2) MMI2 menüüs [5.4] - soovitud temperatuur taassoojendusrežiimis.

Kuidas tundide lõikes ajakava määramise + taassoojenduse funktsioon töötab?

See on kahe ülalkirjeldatud funktsiooni kombinatsioon: süsteem soojendab ettenähtud ajal vastavalt määratletud sätteväärtustele (Comfort ja/või Eco). Kui aga vett tarbitakse, soojeneb boiler uuesti, et temperatuur püsiks taassoojendamise sättepunkti juures.

Tt = boileri temperatuur
t = tund

 

Ilmast sõltuv sätteväärtus 

Ülal nägime kolme fikseeritud sättepunkti, mida klient saab määrata: Comfort sättepunkt, Eco sättepunkt ja Reheat sättepunkt.

Täpsemates seadistustes saab paigaldaja määrata Comfort sättepunkti ilmast sõltuvaks, mitte fikseerituks:

 

Kliimast sõltuv kõver (WD curve) – selgitus kasutusjuhendis

Kasutusjuhendi uusima versiooniga saab tutvuda siin.

 

Kui ilmast sõltuv valik on aktiivne, määratakse boileri soovitud temperatuur automaatselt keskmise välistemperatuuri alusel.

 

Tundide lõikes ajakava määramise või ajakava + taassoojendusrežiimis

  • mugavustemperatuur, millel vett hoitakse, sõltub kliimast vastavalt

kliimast sõltuvale kõverale. Eco- ja taassoojendustemperatuurid EI sõltu aga kliimast.

 

Ainult taassoojendusrežiimis

  • Boileri soovitud temperatuur sõltub kliimast vastavalt kliimast sõltuvale kõverale ja klient ei saa temperatuuri reguleerida.

     

Kuidas määrata kindlaks, millal peaks süsteem eelistama õhu konditsioneerimist ja millal tarbevee soojendamist

Teatud kuudel aastas on meeldiv õhutemperatuur olulisem, kui muul ajal, mistõttu saab süsteemi vastavalt kliendi eelistustele igakuiselt programmeerida. Ajakava saab klient igal ajal muuta.

 

Hoiatus. Kui veeboileris soojendab sooja tarbevett alati elektriline kütteseade, sest õhu konditsioneerimine on seatud prioriteediks, on elektritarbimine suurem. Nendel kuudel on oluline planeerida tarbevee soojendamine tundidele, mil kliimaseade pole vajalik. Näiteks öösel või siis, kui kedagi kodus pole.

 

Millised on veeboileri kütterežiimid?

  • Tõhus režiim.

Soojuspump soojendab vett kuni 50 °C-ni. Temperatuurivahemikus 50 °C kuni 70 °C võtab elektriline kütteseade töö üle. See on energiatõhususega A (mõlema veeboileri jaoks).

 

  • Kiirrežiim.

Kiirrežiimil on kolm erinevat taimeri valikut: 

1) Ökonoomne: elektriline kütteseade käivitub 30 minutit pärast soojuspumpa.

2) Normaalne: elektriline kütteseade käivitub 20 minutit pärast soojuspumpa.

3) Turbo: elektriline kütteseade käivitub 10 minutit pärast soojuspumpa.

 

  • Võimas režiim.

Võimsat režiimi ei saa programmeerida. See on spetsiaalne võimalus, mida saab kasutada siis, kui kuuma vett on vaja kohe soojendada. Sellega saab soojendada vett kuni 50% kiiremini kui tõhusas režiimis. See soojendab vett mugavuse sättepunktini. Elektriline kütteseade käivitub samal ajal kui soojuspump.

 

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?