Skip to main content

Pärast toitelüliti sisselülitamist hakkavad õhu väljapuhkeava klapid tööle

Kui seade on sisse lülitatud, reguleerib mikroarvuti klappe, et määrata nende lähtepositsioon.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?