Skip to main content

Millistele nõuetele peavad tänapäevastele staadionitele paigaldatavad HVAC-süsteemid vastama?

Kui staadionid algselt välja töötati, oli nende eesmärk pakkuda sportlaste kohta mängimiseks. Pealtvaatajatele pöörati aga vähe tähelepanu. Viimastel aastakümnetel on nendest rajatistest saanud enam kui lihtsalt organiseeritud spordi tegemise koht. Need on kujunenud kogunemispaigaks ühiste huvidega inimestele, mis annavad samas majanduslikku tulu ümbritsevale kogukonnale. Sellele arengule on kaasa aidanud edusammud arhitektuuri ja inseneeria vallas.

Uued staadionid on sageli segakasutusega, ikoonilised ja fännikesksed, kuid samas ka piisavalt korporatiivsed, et mängupäeval kasumit teenida. Uued suurejoonelised arhitektuurilahendused muudavad kogemuse vaataja jaoks veelgi nauditavamaks. Uuendusi on tehtud ka staadioni sees, sest areenid on hakanud pakkuma meelelahutusruume ja tegevusi, mida inimesed saavad nautida enne mängu ja ka mängudeta päevadel.

See ei ole mõjutanud mitte ainult staadionite arhitektuuriprojektie vaid ka selle HVAC-projekte, sest koos nende rajatiste kaasajastamisega on staadionitesse üha enam hakatud integreerima hoone tehnosüsteeme.

HVAC-süsteemid on kaasaegsetes hoonetes olulised, sest neid on vaja elanike mugavusega seotud ootuste täitmiseks – seda eriti elamusi pakkuvates hoonetes.

Hoonetes nagu staadionid on soojusmugavus väga oluline. HVAC-süsteemid võivad oluliselt kaasa aidata pealtvaatajatele ja teistele ruumide kasutajatele mugava kogemuse loomisel.

HVAC-süsteemidel võib aga olla märkimisväärne mõju tegevuskuludele ja järelikult ka kasumile. Seepärast tasub staadionite jaoks HVAC-süsteemide projekteerimisel arvestada mõnede aspektidega.

Soojusmugavus ja siseõhu kvaliteet

Nagu mainitud, on kaasaegsed staadionid üha enam segakasutusega rajatised, mis hõlmavad ostualasid, baare, restorane, VIP-salonge ja sky box-alasid. Kõikide nende eesmärk on pakkuda pealtvaatajatele esmaklassilist kogemust enne mängu, selle ajal ja pärast mängu, aga ka päevadel, kui mänge ei toimu. Muidugi ei saa tipptasemel elamuse pakkumisel mööda vaadata soojusmugavusest. See tuleb tagada kõikides neis piirkondades igal aastaajal, sest staadionid pole tänapäeval enam lihtsalt spordirajatised. Nendes toimuvad aastaringselt ettevõtete koosolekud, üritused, kontserdid ja etendused.

Nendes rajatistes on seega vaja tagada mugavusjahutus ja -küte. Vastavalt vajadusele on vaja sobiva suurusega jahuteid ja/või soojuspumpasid, mis suudavad rahuldada staadioni erinevate alade jahutus- ja küttevajaduse.

Sama kehtib siseõhu kvaliteedi (IAQ) kohta, mis on veel üks väga oluline aspekt, millega tuleb arvestada, sest kõik need inimesed staadioni erinevates piirkondades väärivad puhast õhku.

See on üks eesmärke, mida hästi läbimõeldud ventilatsioonisüsteemid täidavad õhuvahetuse ja õhu filtreerimise kaudu õhku puhastades.

Lugege siit lähemalt siseõhu kvaliteedi olulisuse kohta

Veel üks huvitav aspekt, millele Daikin keskendub, on siseõhu kvaliteedi jälgimine, sest järelevalve ja jälgimine on hädavajalikud tegutsemiseks ja täiustuste tegemiseks.

Daikini IEQ anduri integreerimisel saab HVAC-süsteem kasutada sisekeskkonna kvaliteedi (IEQ) andurit, mis jälgib siseruumide tingimusi siseõhu kvaliteediparameetrite kogumi kaudu, andes süsteemi haldajatele selge ülevaate hoone siseõhu kvaliteedist.

Klõpsake siia, et teada saada, kuidas Daikin saab aidata teil siseõhu kvaliteeti jälgida

Kuigi siseruumide jahutamine ja küte pole midagi uut, oleme viimasel ajal näinud ka konditsioneeritud õhuga staadionite tribüüne ja väljakuid. See on viimastel aastatel sagenenud, eriti riikides, kus äärmusliku kuumuse tõttu on õhu konditsioneerimine vajalik inimeste normaalseks kogunemiseks ilma nende tervist kahjustamata.

Mõelge staadionitele, kuhu koguneb üle 80 000 inimese ja kus ümbritsev keskkonnatemperatuur on regulaarselt üle 40 °C. 80 000 keha hingab äärmise kuumuse käes, tekitades veelgi rohkem soojust ja niiskust, mis muudab keskkonna ebatervislikuks. See ei ole kindlasti esmaklassiline kogemus ja oleks lisaks ka inimestele kahjulik.

HVAC-süsteemid aitavad vältida sarnaseid stsenaariume, aidates jahutada staadionite istmeid ja väljakualasid ning tagades õiges koguses õhuvahetuse, et tagada nii pealtvaatajate kui ka sportlaste mugavus ja ohutus.

Energiatõhusus

Kogu staadioni konditsioneerimist – eriti kui sellel ei ole sissetõmmatavat katust – võib pidada energiatarbimise seisukohast kahjulikuks.

Siiski tuleb arvestada veel ühe aspektiga: elu sellisena, nagu me seda teame, ei oleks äärmusliku kuumuse korral ilma õhu konditsioneerimiseta võimalik.

Kui oleme selle endale selgeks teinud, saame analüüsida, kuidas kaasaegsed energiatõhusad ja keskkonnasäästlikud HVAC-süsteemid aitavad õhku konditsioneerida.

Alustuseks tuleks HVAC-süsteeme pidada hoone projekti lahutamatuks osaks, mille eesmärk on saavutada parim energiatõhusus.

See tähendab, et selliseid aspekte nagu

  • staadioni orientatsioon päikese liikumise suhtes,

  • hoone värvilahendused ja pinnakujundus, mille eesmärk on peegeldada soojust ja/või suunata tuuli,

  • ülestõstetava katuse olemasolu ja

  • päikesepaneelide olemasolu staadioni jaoks elektrienergia tootmiseks

tuleks kaaluda enne, kui hakatakse käsitlema HVAC-süsteemiga tihedamalt seotud aspekte.

Nii nagu hoone projekti, peab ka HVAC-projekti eesmärk olema saavutada väga kõrge energiatõhusus, mida on võimalik saavutada ainult projekti kõikide vajaduste täitmiseks mõeldud täiustatud tehnoloogiate kombinatsiooni kasutamisel.

Invertertehnoloogia on ülioluline õhk- või vesijahutusega seadmeid kasutavate HVAC-projektide jaoks, seda eriti hoonete puhul, mille nõudlus varieerub sageli, olenevalt hoone hõivatusest ja inimeste paiknemisest hoone eri piirkondades.

Inverter muudab mootori toiteallika sagedust ja moduleerib sellega kompressori pöörlemiskiirust (p/min), reguleerides nii kompressori võimsust.

Kuna staadionile paigaldatud jahutid ja soojuspumbad töötavad tavaliselt osalise koormusega, on invertertehnoloogia väärtuslik lahendus nende efektiivsuse tõstmiseks.

Seejärel on kogu HVAC-süsteemi tõhusamaks muutmisel oluline, et veevool HVAC-süsteemis võib varieeruda sõltuvalt hoone tegelikust nõudlusest. Muutuva veevooluga süsteem on ideaalne lahendus, kuna see moduleerib süsteemist läbi voolava vee kogust ja tagab pumpade võimalikult tõhusa töö, vähendades nende energiatarbimist.

Sama kehtib õhukäitlusseadmete (AHU) kohta, mis võivad olla HVAC-süsteemi integreeritud. Tõhusate inverterventilaatorite ja soojustagastusega mudelite valimine võib oluliselt vähendada energiatarbimist.

Näiteks tähendab soojustagastuse kasutamine, et õhukäitlusseadmed saavad soojusvahetite abil väljatõmbeõhust soojuse eraldada. Need kannavad heitõhust eraldatud soojuse üle hoonesse juhitavasse puhta õhu voolu, ilma et need kaks õhuvoolu mingil viisil kokku puutuksid. See protsess suurendab märkimisväärselt energiatõhusust.

Teine aspekt, mida keeruliste HVAC-süsteemide puhul arvestada, on modulaarsus. Tänu modulaarsusele aktiveeritakse seadmed lähtuvalt sellest, millised staadioni alad teatud hetkel tegelikult jahutust või kütmist vajavad, tagades nii veelgi suurema kontrolli energiatarbimise üle. See saavutatakse koormuse jagamisega mitme seadme vahel, mida saab vastavalt tegelikele vajadustele aktiveerida.

Kaasaegsete staadionite koormus varieerub tavaliselt sõltuvalt hooajast või konkreetsest sündmusest, mis seal toimub. Sellel on oluline mõju hoone energiatõhususele. Seega on oluline arvestada kogu hoone kütte- või jahutusnõudluse kõikumist. Tõhusama HVAC-süsteemi jaoks võib olla kasulik jagada koormus mitme erineva suurusega seadme vahel ja juhtida neid nii, nagu oleks tegemist ühe suure seadmega.

Daikini intelligentne jahutihaldur (iCM) on loodud mitme jahuti juhtimiseks, järjestamiseks ja töö optimeerimiseks, ühtlustades üksikute jahutite tööd rajatises ja võimaldades neil saavutada oma eesmärgi minimaalse pingutusega – seda nii energiatarbimise kui ka mehaanilise töö osas. Kõik see avaldab loomulikult positiivset mõju jahutite vastupidavusele ja tõhususele.

Järelevalve, ennetav hooldus ja töökindlus

Kaugjälgimine ja -juhtimine on iga staadionil kasutamiseks sobiva suurusega HVAC-süsteemi jaoks väga olulised.

Järelevalve ja jälgimine aitavad mõista hetkeolukorda ja teha parandusi. Seetõttu on oluline, et süsteem oleks kaugjälgitav ja -juhitav. Niimoodi saavad rajatise haldajad teha ennetavat hooldust süsteemi tõhususe ja töökindluse tagamiseks.

Daikin on Site (DoS) võimaldab inseneridel üle maailma jälgida, hallata, visualiseerida ja juhtida kõiki HVAC-süsteemi paigaldatud seadmeid ühes või mitmes kohas reaalajas otse pilvest. Selle kaudu saavad hooldusjuhid rakendada ennetavaid meetmeid ilma kohapeale tulemata, suurendades nii oluliselt tehnilise toe suutlikkust.

DoS on Daikini kaugseire tööriist, mille kaudu saadakse aastaringselt kogu ööpäeva jooksul reaalajas andmeid jahutite ja õhukäitlusseadmete süsteemide ja nende funktsionaalsuse kohta. Tänu sellele saavad süsteemi omanikud rakendada ennetavaid meetmeid ning vältida rikete ja seisakutega seotud lisakulusid.

Iga häire korral saavad süsteemi haldajad probleemi hõlpsalt tuvastada ja õige lahenduse leida. Platvormi kaudu saavad nad reaalajas hinnata kõiki parameetreid ja kui on vaja seadistusi muuta, siis teha seda eemalt. Kõik see parandab seadmete tööd, juhtimist ja töökindlust.

DoS hõlbustab ka tehnikute töö planeerimist, andes neile võimaluse valmistuda probleemideks ja võimalikeks lahendusteks, näidates varuosi, mida võib vaja minna ja kiirendades tööd. Nii saavad tehnikud tõhusalt töötada ja lühendada HVAC-seadmete seisakuaega.

DoS koostab ka perioodilisi süsteemi toimivuse aruandeid ja energiaauditeid, mis aitavad hoida süsteemi võimalikult tõhusana.

Kõik need põhjused on muutnud Daikin on Site’i HVAC-süsteemi hädavajalikuks tõhususe ja töökindluse taseme tõstmise jaoks, isegi kui see toimub (peaaegu täielikult) eemalt.

Seotud artiklid

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?