Skip to main content

Ökoloogilisest üleminekust, dekarboniseerimisest ja KVJ-süsteemidest

Kliimamuutused on muutnud institutsioonid üha tundlikumaks mõju suhtes, mida meie inimestena avaldame maailmale, kus elame. Vajadus säilitada ja kaitsta keskkonda on loonud rea eeskirju, programme ja tegevusi, mida on aastate jooksul juurutatud. Üks neist on Euroopa roheline kokkulepe – Euroopa Komisjoni poliitikate kogum, mille eesmärk on muuta Euroopa Liit (EL) 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Süsinikneutraalsus on teema, mis puudutab paljusid erinevaid sektoreid, sealhulgas ehitussektorit.

Euroopa Liidu andmetel on ligikaudu 40% ELi energiatarbimisest ja 36% CO2 heitkogustest seotud ehitussektoriga.

Seetõttu otsustas Euroopa Liit 2021. aastal viia hoonete energiatõhususe reeglid vastavusse Euroopa rohelise kokkuleppega ja 2050. aastaks dekarboniseerida ELi hooned.

 

Väljakutse KJV-sektorile

Selles kontekstis on leitud, et ruumide konditsioneerimine (jahutus ja küte) on peamine hoonete energiatarbija (80%) ja globaalse soojenemise põhjustaja.

See stsenaarium on suur väljakutse kogu KJV-sektorile: kuidas pakkuda eesmärkide saavutamiseks traditsioonilistele ruumi konditsioneerimistehnoloogiatele paremaid alternatiive.

Selle tagamiseks peab KJV-sektor välja töötama jahutus- ja küttelahendusi, mis vastavad endiselt nõudlike KJV-projektide vajadustele, aga

  • tarbivad väga vähe energiat,
  • on drastiiselt väiksemate CO2 heitkogustega ja
  • kasutavad keskkonda kõige vähem mõjutavaid külmaaineid.

Kuna 40% Euroopa energiatarbimisest on seotud Euroopa hoonetega ning 80% hoone energiatarbimisest on seotud kliima- ja küttesüsteemidega, on vaja neid süsteeme arendada, et vähendada nende energiatarbimist ja sellest tulenevat keskkonnamõju. Seda on võimalik teha ainult traditsioonilise jahutus- ja küttesüsteemide asendamisega tõhusamate lahendustega, mis vähendavad nende keskkonnamõju tänu oma väiksemale energiatarbimisele ja väiksematele otsestele ja kaudsetele emissioonidele.

 

Daikini jõupingutused

Daikin pakub töökindlaid ja kvaliteetseid tooteid. Bränd on oma tööstusharus hästi tuntud ka tipptasemel tehnoloogia arendajana, kelle eesmärk on minimeerida kliimaseadmete mõju keskkonnale.

Alates ettevõtte asutamisest oleme pidevalt arendanud tehnoloogiaid, mis aitaksid lahendada sotsiaalseid ja kogukonna probleeme ning samal ajal äri kasvatada. Kontsern püüab täita ootusi ja säilitada kogu maailmas usaldust globaalse ettevõttena, mis aitab inimestel elada tervislikumalt ja mugavamalt, luues samal ajal keskkonnale uut väärtust ja vähendades inimmõju. Seetõttu pöörab Daikin erilist tähelepanu säästvate ja ülitõhusate tehnoloogiate arendamisele ning töötab pidevalt tootmisprotsessi keskkonnamõjude vähendamise nimel.

Daikini kontserni osana tegutseb Daikin Applied Europe kestlikult, tagades, et ta tehased vähendaksid energiatarbimist ja kasutaksid ainult sertifitseeritud taastuvatest allikatest toodetud rohelist energiat. See aitab tagada, et tootmisprotsessi keskkonnamõju on minimaalne. 

Samamoodi nagu elamusektorile mõeldud tooted on ka Daikini ärisektorile mõeldud tooted loodud selliselt, et need oleksid energiatõhususe osas saadaolevatest parimad.

Selle eesmärgi poole püüdlemisel arendatakse pidevalt patenteeritud tehnoloogiaid, mis parandab ühtlasi Daikini jahutite ja soojuspumpade töönäitajaid.

Näiteks on Daikini kruvikompressoril optimeeritud kruviprofiil, mis suudab töötada madala GWP-ga (globaalse soojenemise potentsiaaliga) külmaainetega, et tagada väga hea energiatõhusus.

Siit saab lugeda lisaks Daikini inverteriga ühekruvikompressori kohta

Samuti vähendab paljudesse Daikini jahutitesse ja soojuspumpadesse integreeritud Daikini inverteri tehnoloogia energiakasutuse optimeerimise ja energia raiskamise vähendamise abil tarbimist.

Siit leiab lisateavet selle kohta, kuidas Daikini tehnoloogiat kasutati negatiivse CO2-heitega andmekeskuse jaoks

Kõikide nende lahenduste eesmärk on aidata vähendada KJV-tehnoloogia mõju keskkonnale, pakkudes uue põlvkonna tehnoloogiaid, mis on traditsioonilistest tehnoloogiatest 32% tõhusamad ja suudavad muuta küttesüsteemid traditsioonilistest tehnoloogiatest, nt kateldest, kuni 30% tõhusamaks.

Daikin kasutab ringmajanduse põhimõtteid ka külmaaine regenereerimise vallas.

Daikini Loop programmis on külmaained, nagu R-410a, R134a ja R-32, kergesti kokku kogutavad, regenereeritavad ja taaskasutavad, mis hoiab ära keskkonnamõju, mis on seotud külmaaine kõrvaldamisega kasutusea lõpus.

Siit saab lugeda Loop Program by Daikin kohta

Seotud artiklid

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?