Skip to main content

Daikini Euroopa Akadeemia

Arene ja kasva koos Daikiniga

bg-image

Arenda oma andeid

Daikini Euroopa Akadeemia on meie ettevõttesisene koolituskeskus, mis loodi meie töötajate ja äripartnerite teadmiste ja oskuste parandamiseks. Meie töötajad on meile väga olulised, seepärast pakume neile ettevõttesiseseid koolitusi, mis jagunevad nelja erinevasse kategooriasse hõlmates nii tehnika-, äri- kui juhtimisalaseid koolitusi. Töötajad jagavad oma andeid, ideid ja energiat ning meie anname neile võimaluse täiendada oma oskusi ja arendada oma potentsiaali.

Oskustealased koolitused

Täiendad oma baasoskusi, nagu läbirääkimine, esitlustehnikad ja kvaliteedialane mõtlemine.

Tehnilised koolitused

Saad ülevaate Daikini kaubamärgiga seotud uute toodete ja turgude kohta.

Juhtimisalane koolitus

Arendad oma juhtimisalaseid oskusi, rakendades tõhusaid strateegilise planeerimise, otsuste tegemise jm tehnikaid.

Ärialane koolitus

Õpid haldama ja tugevdama meeskonna tööalast ühtekuuluvust ja võtad osa praktilistest harjutustest, mida saad rakendada tegelikes olukordades.

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?