Skip to main content

Daikini siseõhu kvaliteedi teenuste pakkumine

Paigaldamine ja kasutuselevõtt

On väga oluline, et HVAC-süsteemid oleksid paigaldatud vastavalt tootja soovitustele ja kasutusele võetud vastavalt projekti lõppversioonile.

On teada, et paigaldajad teevad mõnikord kohapeal muudatusi – näiteks muudavad torustiku pikkust. See võib oluliselt mõjutada jõudlust, energiatõhusust ja siseõhu kvaliteeti.

Lahendus on kindla tootja süsteemide paigaldamiseks volitatud paigaldaja kasutamine (ja tema üle järelevalve teostamine) ning sarnaste süsteemide paigaldamise kogemusega ettevõtte valimine.

Hooldus

Ventilatsioonisüsteemide regulaarne hooldus on loomulikult oluline ja see peaks olema hoone HVAC-süsteemi üldise hooldusrežiimi osa.

Ventilatsiooni puhul on eriti oluline puhtus, sest tolm ja mustus võivad mõjutada seadme võimet säilitada siseõhu kvaliteeti.

Hooldus peaks hõlmama sisselaske- ja väljalaskeavade kontrollimist mustuse kogunemise, reostuse või saastumise, ilmastikust või loomadest tingitud kahjustuste suhtes, samuti torustiku ja siseseadmete kontrollimist.

Daikini Refilter programm

Daikin pakub Refilter programmi HVAC süsteemi analüüsimiseks, parendamiseks ja täiustamiseks, kusjuures keskendume täielikult siseõhu kvaliteedile.

  • Siseõhu kvaliteedi audit
  • Värske õhu programm seadete optimeerimiseks
  • Individuaalne täiustamise ja vastumeetmete rakendamise tegevusplaan

Meie eksperdid tulevad kohale koos siseõhu kvaliteedile suunatud tehnilise kontrollnimekirjaga.

Toetume oma kogemustele, et aidata teil kontrollida HVAC-süsteemi seisukorda ja anda selge ülevaade teie õhukonditsioneerimise süsteemi, õhutöötlusseadme, torustiku, ventilatsiooniseadmete ja siseseadmete seisukorrast.

Tuvastame tegevused, mida saab teha kohe ja mis parandavad süsteemi võimet tuua siseruumidesse rohkem värsket õhku ja vähendada tolmuringlust.

Hotelliruum tumedast puidust sisseehitatud kappidega ning valge orhidee kujundusega
Kontrollnimekirja ikoon

Meie eksperdid tulevad kohale koos siseõhu kvaliteedile suunatud tehnilise kontrollnimekirjaga.

Daikini Refilter programmi logo
Oleku jälgimise ikoon

Toetume oma kogemustele, et aidata teil kontrollida HVAC-süsteemi seisukorda ja anda selge ülevaade teie süsteemi, õhutöötlusseadme, torustiku, ventilatsiooniseadmete ja siseseadmete seisukorrast.

Säilitage kontroll siseõhu kvaliteedi üle

Daikini teeninduseksperdid aitavad teil tuvastada kohad, kus HVAC-süsteemi saab veelgi parandada, kasutades selleks spetsiaalset valikut meie kõikidest teenustest ja kogemustest.

Siseõhu kvaliteedi teenuste portfoolio illustratsioon

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?