Skip to main content

Õietolmu + heitgaasi + heinapalavikku süvendava PM2,5 samaaegne lagundamine

Leiti, et Streamer tehnoloogia lagundab seedri õietolmu ja samal ajal lagundab ka heitgaasi (diislikütuse heitgaasiosakesed) ja PM2,5 osakesed, mis süvendavad heinapalavikku. Nii vähenevad allergilised reaktsioonid olulisel määral.

Professor Nobuyuki Shirasawa

Juhendaja
professor Nobuyuki Shirasawa

Teadus- ja meditsiinidoktor,
Tohoku Bunka Gakueni ülikooli
arstiteaduse ja heaolu teaduskonna
taastusravi osakond

Õietolm + heitgaas + PM2,5 lagunevad samal ajal, vähendades allergeenide tugevust 92,4%

Katseid teostav asutus

Demonstreeritud Yamagata Ülikoolis, Tohoku Bunka Gakuen Ülikooli professori Shirasawa juhendamisel

Katsemeetod

Võrdluskatse viidi läbi kolme rühma hiirtega. Rühmadele manustati aineid järgmiselt: (A-rühm) allergeen, (B-rühm) allergeen + heitgaas, (C-rühm) allergeen + PM2,5, (D-rühm) allergeen + heitgaas + PM2,5, (E-rühm) allergeen + heitgaas + PM2,5 pärast Streameriga kiiritamist. Hiirtele manustamist jätkati iga 2 nädala järel ja 8 nädalat hiljem mõõdeti IgE antikeha*1 kontsentratsioon hiirte veres. Allergeenina kasutasime ovalbumiini, ainet, mida kasutatakse tüüpiliselt immuunsuskatsetes õietolmu alternatiivina.

*1:Kui organismis tekib reaktsioon allergeeniga, tekib IgE antikeha, mis saab seonduda ainult allergeeniga. Kui uuesti sisenenud allergeen reageerib IgE antikehaga, tekivad mitmesugused allergilised sümptomid. Kuna tervetel inimestel tuvastatakse seda ainult väga väikeses koguses, kasutatakse seda tavaliselt immunoloogiliste testide jaoks.

Õietolm, heitgaas ja PM2,5 pärast 48-tunnist Streameri kiirgust

Katse tulemusena oli D-rühmas, kus allergeenile lisati heitgaasi ja PM2,5 osakesi, allergeenide tugevus 2,36 korda suurem kui ainult allergeeni sisaldavas A-rühmas. Spekuleeritakse, et heitgaasi ja PM2,5 segu samaaegne manustamine suurendas immuunreaktsiooni, mis põhjustab allergilisi sümptomeid nagu heinapalavik. Teisest küljest vähenes Streameriga 48 tundi kokku puutunud E-rühma allergeenide tugevus D-rühmaga võrreldes 92,4%.

*Tulemused saadakse katsetingimustes Daikin Streameri kiiritusseadme demonstreerimisel.

Heinapalaviku areng

Allergilisi sümptomeid süvendavad abiained võivad õietolmule kleepuda, mis võib häirida varem püsinud tasakaalu ja suurendada heinapalaviku tekkimise riski.

Õietolmuallergia süveneb heitgaasi ja PM2,5 tõttu
tolmeldamine looduses

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?