Tehniliste andmete tabel: RXMLQ-T

RXMLQ8T7Y1B
Mürarõhutase Jahutus Nom dBA 55.0 (5)
Standardsed lisatarvikud Paigaldusjuhend 1
  Kasutusjuhend 2
  Ühendustorud 25
Töötamisvahemik Jahutus Max °CDB 43
    Min °CDB -5
  Küte Min. °CWB -25
    Max. °CWB 16
Kompressor Tüüp   Hermeetiline spiraalkompressor
Kaal Ühik kg 302
Jahutusaine Charge TCO2Eq 24.6
  GWP   2,087.5
  Kogus kg 11.8
  Tüüp   R-410A
Torustikuühendused Vedelik Välisdiameeter mm 10
    Tüüp   Joodetav ühendus
  Torustiku kogupikkus Süsteem Tegelikult m 500 (6)
  Gaas OD mm 19.1
    Type   Joodetav ühendus
  Kõrguste vahe OU - IU Välisseade kõrgeimas asendis m 50
      Siseseade kõrgeimas asendis m 40
    IU - IU Max m 30
Sound power level Jahutus Nom dBA 75.0 (4)
Mõõtmed Seade Laius mm 1,240
    Sügavus mm 765
    Kõrgus mm 1,685
Ventilaator Väline staatiline rõhk Max Pa 78
Power supply Faas   3N~
  Nimetus   Y1
  Sagedus Hz 50
  Pinge V 380-415
Märkused (1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m (horisontaalne); kõrguste vahe: 0 m
  (2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m
  (3) - Ühendatavate siseseadmete tegelik arv sõltub siseseadme tüübist (VRV siseseade, hüdroboks, RA siseseade jt) ja süsteemile kohalduvast ühendussuhte piirangust (70% < = CR < = 130%)
  (4) - Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele.
  (5) - Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.
  (6) - Vt jahutustorustiku valimise või paigaldamise juhendit
  (7) - RLA põhineb järgmistel tingimustel: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB
  (8) - MSC tähendab kompressori maksimaalset käivitusvoolu. See seade kasutab ainult inverterkompressoreid. Käivitusvool on alati ≤ maksimaalsest käitusvoolust.
  (9) - Standardi EN/IEC 61000-3-12 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Ssc ≥ miinimum Ssc.
  (10) - Õige suurusega juhtmete valimiseks tuleb kasutada MCA-d. MCA-d võib pidada maksimaalseks käitusvooluks.
  (11) - MFAd kasutatakse võimsuslüliti ja maandusrikkekaitse valimiseks (rikkevoolukaitselüliti).
  (12) - TOCA tähendab iga OC komplekti üldväärtust.
  (13) - FLA tähendab ventilaatori nominaalset käitusvoolu.