Tehniliste andmete tabel: RDXYQ-TA

RDXYQ5TAV1B
Mürarõhutase Jahutus Nom dBA 54 (5)
Standardsed lisatarvikud Paigaldus- ja käitamisjuhend 1
  Tühjendusvoolik 1
  Kruvid 1
  Kaablisidemed 1
  Voolikuriba 1
Kaal Ühik kg 103
Jahutusaine Tüüp   R-410A
Toruühendused Drain OD mm 32
Sound power level Jahutus Nom dBA 81 (4)
Mõõtmed Seade Laius mm 1,456
    Sügavus mm 1,044
    Kõrgus mm 397
  Kanalid Kõrgus mm 298
    Laius mm 1,196
Power supply Phase   1N~
  Sagedus Hz 50
  Nimetus   V1
  Pinge V 220-240
Märkused (1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed
  (2) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed
  (3) - Seadmete tegelik arv sõltub siseseadme tüübist (VRV DX siseseade jt) ja süsteemile kohalduvast ühendussuhte piirangust (mis on; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra "võimsuse" absoluutväärtusele.
  (5) - Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt. Nominaalne vooluhulk, ESP 60 Pa.
  (6) - Vt jahutustorustiku valimise või paigaldamise juhendit
  (7) - Standardi EN/IEC 61000-3-12 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Ssc ≥ miinimum Ssc.
  (8) - Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris.
  (9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase