Skip to main content
Traadita kaugjuhtimispult

EKRTR

Ruumitermostaat, mille abil saab lihtsalt sisetemperatuuri reguleerida
EKRTR

Toote omadused

 • Lihtne ja hõlbus sisetemperatuuri reguleerimine, mis annab tulemuseks ideaalse mugavuse ja energiatõhususe
 • Traadita ruumitermostaat
 • Kütte- ja jahutusrežiim, võimalusega desaktiveerida jahutusrežiim, kui seda vaja pole
 • Mugavusrežiim programmeeritud temperatuuritasemed, mida kasutatakse päevasel ajal, kui hoone on hõivatud; Vaikimisi valitavad seadeväärtused on 21 °C kütterežiimis ja 24 °C jahutusrežiimis ning kasutaja saab neid muuta
 • Vähendatud talitluse režiim aktiveerib programmeeritud temperatuuritasemed ajavahemikeks, kui hoonet ei kasutata, ja ööseks; Vaikimisi valitavad seadeväärtused on 17°C kütmisel ja 28°C jahutamisel ning kasutaja saab neid muuta
 • Ajagraafiku režiim: kasutab jahutuse ja kütte seadeväärtuste valikul päeva jooksul taimerit.; päeva kohta saab programmeerida kuni 12 seadeväärtust; taimer aktiveerib valitud seadeväärtused automaatselt
 • Väljalülituse funktsioon: lülitab süsteemi välja; Integreeritud külmumiskaitse jääb siiski aktiveerituks (rakendub 4 °C korral).
 • Seadepunkti piirang seab ülemise ja alumise piirväärtuse piirid, mille vahel kasutaja saab valida sobiva mugavustaseme ja mida saab muuta ainult paigaldaja
 • Puhkepäevarežiim: mõeldud alandatud väärtusega ja kütusesäästlike seadepunktide jaoks pikemate puhkuseperioodide ajal. Kütte vaikimisi lülituspunkt on 14 °C ja jahutusel 30 °C.
 • Seadepunkti muutuste arv: 12/päev
 • Klahviluku funktsioon: võimalus lukustada ruumitermostaadi klahvid

Dokumendid

Laadi keel alla

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Lisateave

Kas vajate abi?

Kas vajate abi?