FVA-A / RZQG-L9V1

Toote omadused

  • Temperatuurimuutuse vähendamine automaatse ventilaatorikiiruse valimise või vabalt valitava 3-astmelise ventilaatorikiiruse kaudu.
  • Ülitõhus: - kuni A++ energiamärgised nii kütte kui jahutuse jaoks - märkimisväärselt tõhusam kompressor; - juhtloogika, mis optimeerib tõhusust kõige sagedamini esinevate töötingimuste jaoks ja optimeerib lisarežiime (kui seade ei ole aktiivne); - soojusvahetid, mis optimeerivad külmaaine voolu kõige sagedamini esinevate töötingimuste jaoks (temperatuur ja koormus); - paremate nominaalsete töönäitajate abil.
  • Ideaalne kasuteguri ja mugavuse tasakaal tänu jahutusaine muudetavale temperatuurile: hooajaline tipptõhusus suuremal osal aastast ja kiire reageerimiskiirus kuumimatel päevadel.
  • R-32 Bluevolution tehnoloogiaga kombineerimisel on keskkonnamõju 68% võrra väiksem kui R-410A kasutamisel, otsene elektritarbimine on tänu suurele energiatõhususele väiksem ja kasutatakse kuni 16% vähem külmaainet
  • Sobib temperatuuritundliku infrastruktuuri jahutamiseks
  • Olemasoleva R-22 või R-407C tehnoloogia taaskasutamine
  • Vertikaalsuunalise väljapuhkega, mis lubab seadme peal käsitsi õhu väljalaskelabasid reguleerida, tagatakse õhuvoolu parem jaotumine ja seega meeldivam sisekliima.
  • Valitav horisontaalne väljapuhe, mis sobib paremini ruumipaigutusega (juhtmega kaugjuhtimispuldi BRC1E*/BRC1H* abil).
  • Veelgi suurem töövahemik kuni -20 °C kütterežiimis ja kuni -15 °C jahutusrežiimis
  • Ühtne tootesari R-32 ja R-410A külmaainega kasutamiseks
  • Gaasjahutusega trükkplaat tagab usaldusväärse jahutuse, sest seda ei mõjuta välistemperatuur
  • Torustiku maksimaalne pikkus kuni 75 m, torustiku minimaalne pikkus 5 m.
  • Välisseadmed paaris-, kaksik-, kolmik-, topeltkaksikrakenduse jaoks
  • Daikini välisseadmed on maitsekad ja tugevad ning neid saab hõlpsalt paigaldada katusele, terrassile või panna lihtsalt välisseina vastu
  • Seadmed, mis on optimeeritud vastavalt sesoonsele tõhususele, annavad aimu, kui tõhusalt kliimaseade kogu kütte- või jahutusperioodi vältel töötab.

Eelised

  • Tühja ruumi töörežiim

    Tühja ruumi töörežiim

    Säilitab sisetemperatuuri äraolemise ajal määratud mugavustasemel, säästes seega energiat

  • Vertikaalne automaatne suunamuutus

    Vertikaalne automaatne suunamuutus

    Võimalus valida õhu väljalaskeklappide automaatne vertikaalne liikumine, et tõhustada õhu ja temperatuuri jaotumist kogu ruumis.

  • Daikin Residential Controller (valikvarustus)

    Daikin Residential Controller (valikvarustus) (Lisavarustus)

    Sisekliimat saab igalt poolt telefoni või tahvelarvuti kaudu juhtida.

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorid reguleerivad kompressori kiirust pidevalt vastavalt tegelikule vajadusele. Vähem energiat nõudvaid käivitusi ja seiskamise annavad tulemuseks väiksema energiakulu (kuni 30%) ja stabiilsemad temperatuurid.

  • Ainult ventilaator

    Ainult ventilaator

    Seadet võib kasutada ventilaatorina, mis puhub õhku ilma seda kütmata või jahutamata.

  • Automaatne vahetus jahutuse-kütmise vahel

    Automaatne vahetus jahutuse-kütmise vahel

    Valib seatud temperatuuri saavutamiseks automaatselt kütmise või jahutamise režiimi.

  • Automaatne taaskäivitus

    Automaatne taaskäivitus

    Seade käivitub pärast toitekatkestust automaatselt algsätetega.

  • Enesediagnoos

    Enesediagnoos

    Lihtsustab hooldust, näidates ära süsteemivead või talitlushäired.

  • Infrastruktuuri jahutus

    Infrastruktuuri jahutus

    Töökindel, tõhus ja paindlik viis infotehnoloogiaseadmete ja serverite toodetava soojuse pidevaks ärastamiseks, et kindlustada kõige kulutõhusamal viisil võimalikult pidev katkestusteta töö.

  • Ventilaatori kiirusastmed

    Ventilaatori kiirusastmed (3 astet)

    Võimaldab valida ventilaatori kiirust kuni antud numbrini.

  • Kuiv programm

    Kuiv programm

    Võimaldab alandada niiskustaset ilma ruumitemperatuuri muutmata.

  • Õhufilter

    Õhufilter

    Eemaldab õhust tolmuosakesed, et tagada pidev puhta õhu juurdevool.

  • Nädalataimer

    Nädalataimer

    Võimaldab jahutuse või kütte käivituse programmeerida suvaliseks ajaks päeva või nädala jooksul.

  • Juhtmega ühendatud kaugjuhtimispult

    Juhtmega ühendatud kaugjuhtimispult (Lisavarustus)

    Käivitab, seiskab ja reguleerib õhukonditsioneeri.

  • Tsentraliseeritud juhtimine

    Tsentraliseeritud juhtimine (Lisavarustus)

    Käivitab, seiskab ja reguleerib mitut õhukonditsioneeri ühest kesksest kohast.

Tehnilised andmed

Dokumendid

Kataloogid
Laadi keel alla

Kahjuks ei leidnud me selle kategooria alt ühtki dokumenti.