Tehniliste andmete tabel: FUQ-C / RR-BW1

FUQ71CVEB / RR71B8W1B FUQ100CVEB / RR100B8W1B FUQ125CVEB / RR125B8W1B
Jahutusvõimsus Nom kW 7.1 (3) 10.0 (3) 12.2 (3)
Nominaalne kasutegur Energiatõhususe suhtarv   2.68 2.65 2.67
  Annual energy consumption kWh 1,325 1,890 2,285
  Energiamärgistamise direktiiv Jahutus   D D D
Märkused (1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne) (1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne) (1) - Energiamärgis: skaala vahemikus A (kõige efektiivsem) kuni G (vähem efektiivne)
  (2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes) (2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes) (2) - Aastane energiakulu: põhineb keskmisel aastasel kasutamisel 500 töötundi täiskoormusel (nimitingimustes)
  (3) - Jahutus: sisetemperatuur 27 °C DB, 19,0° C WB; välistemp. 35 °C DB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5m (horisontaalne): kõrguste vahe: 0m (3) - Jahutus: sisetemperatuur 27 °C DB, 19,0° C WB; välistemp. 35 °C DB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5m (horisontaalne): kõrguste vahe: 0m (3) - Jahutus: sisetemperatuur 27 °C DB, 19,0° C WB; välistemp. 35 °C DB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5m (horisontaalne): kõrguste vahe: 0m
  (4) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax (4) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax (4) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax
  (5) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A. (5) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A. (5) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A.
  (6) - Süsteemi näivtakistus (6) - Süsteemi näivtakistus (6) - Süsteemi näivtakistus
  (7) - Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta. (7) - Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta. (7) - Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.
  (8) - Lühisvõimsus (8) - Lühisvõimsus (8) - Lühisvõimsus
  (9) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel (9) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel (9) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel