Tehniliste andmete tabel: FCAG-A / RXM-N9

FCAG35AVEB / RXM35N2V1B9
Jahutusvõimsus Nom kW 3.50
Küttevõimsus Nom kW 4.20
Nominaalne kasutegur Energiatõhususe suhtarv   3.72
  COP   3.77
  Annual energy consumption kWh 471
  Energiamärgistamise direktiiv Jahutus   A
    Küte   A
Märkused (1) - Vt eraldi elektriandmete joonist
  (2) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist
  (3) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m
  (4) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.