Traadita kaugjuhtimispult

EKRTR

Ruumitermostaat, mille abil saab lihtsalt sisetemperatuuri reguleerida

EKRTR

Toote omadused

 • Lihtne ja hõlbus sisetemperatuuri reguleerimine, mis annab tulemuseks ideaalse mugavuse ja energiatõhususe
 • Traadita ruumitermostaat
 • Kütte- ja jahutusrežiim, võimalusega desaktiveerida jahutusrežiim, kui seda vaja pole
 • Mugavusrežiim programmeeritud temperatuuritasemed, mida kasutatakse päevasel ajal, kui hoone on hõivatud; Vaikimisi valitavad seadeväärtused on 21 °C kütterežiimis ja 24 °C jahutusrežiimis ning kasutaja saab neid muuta
 • Vähendatud talitluse režiim aktiveerib programmeeritud temperatuuritasemed ajavahemikeks, kui hoonet ei kasutata, ja ööseks; Vaikimisi valitavad seadeväärtused on 17°C kütmisel ja 28°C jahutamisel ning kasutaja saab neid muuta
 • Ajagraafiku režiim: kasutab jahutuse ja kütte seadeväärtuste valikul päeva jooksul taimerit.; päeva kohta saab programmeerida kuni 12 seadeväärtust; taimer aktiveerib valitud seadeväärtused automaatselt
 • Väljalülituse funktsioon: lülitab süsteemi välja; Integreeritud külmumiskaitse jääb siiski aktiveerituks (rakendub 4 °C korral).
 • Seadepunkti piirang seab ülemise ja alumise piirväärtuse piirid, mille vahel kasutaja saab valida sobiva mugavustaseme ja mida saab muuta ainult paigaldaja
 • Puhkepäevarežiim: mõeldud alandatud väärtusega ja kütusesäästlike seadepunktide jaoks pikemate puhkuseperioodide ajal. Kütte vaikimisi lülituspunkt on 14 °C ja jahutusel 30 °C.
 • Seadepunkti muutuste arv: 12/päev
 • Klahviluku funktsioon: võimalus lukustada ruumitermostaadi klahvid

Tehnilised andmed

Dokumendid

Kasutusjuhendid
Laadi keel alla

Kahjuks ei leidnud me selle kategooria alt ühtki dokumenti.

Vastavusdeklaratsioon
Laadi keel alla

Kahjuks ei leidnud me selle kategooria alt ühtki dokumenti.