Tehniliste andmete tabel: RQYQ-P

RQYQ140PY1
System Outdoor unit module 1   RQYQ140P
Jahutusvõimsus Nom 35 °C DB kW 14.0 (1)
Küttevõimsus Nom 6 °CWB) kW 16.0 (2)
Sisendvõimsus - 50Hz Jahutus Nom 35 °C DB kW 3.36
  Küte Nom 6 °C WB) kW 3.91
EER nimivõimsusel 35°CDB kW/kW 4.17
COP maksimumvõimsusel 6 °CWB kW/kW 4.09
Võimsusvahemik hj 5
Ühendatavate siseseadmete suurim arv 10
Siseühenduse indeks Min   62.5
  Nom   125
  Max   162.5
Mõõtmed Seade Kõrgus mm 1,680
    Laius mm 635
    Sügavus mm 765
Kaal Seade kg 175
Casing Värvus   Elevandiluu (Munsell kood: 5Y7.5/1)
Soojusvaheti Tüüp   Ristribidega spiraal
Fan Õhu vooluhulk Jahutus Nom m³/min 95
  Väline staatiline rõhk Max Pa 78
  Type   Tiivikventilaator
Ventilaatori mootor Kogus   1
  Väljundvõimsus W 350
  Ajam   Otseajam
Kompressor Kogus_   1
  Tüüp   Hermeetiline spiraalkompressor
  Väljund W 2,800
  Kolvimaht m³/h 13.34
  Kiirus p/min 6,300
  Käivitusmeetod_   Pehme käivitus
Töövahemik Jahutus Min ° CDB -5
    Max ° CDB 43
  Küte Min °CWB -20
    Max °CWB 15.5
Mürarõhutase Jahutus Nom dBA 54.0
Jahutusaine Tüüp   R-410A
  GWP   2,087.5
  Kogus tCO2Eq 23.2
  Täide kg 11.1
  Juhtimine   Elektrooniline paisuventiil
Torustikuühendused Liquid Tüüp   Joodetav ühendus
    OD mm 9.52
  Gaas Tüüp   Joodetav ühendus
    OD mm 15.9
  Torustiku kogupikkus Süsteem Tegelikult m 300
  Kõrguste vahe OU - IU Välisseade kõrgeimas asendis m 50
      Siseseade kõrgeimas asendis m 40
    IU - IU Max m 15
  Torustiku pikkus Max Pärast hargnemist m 40
    Max OU - IU m 150
Sulatusmeetod Jääeemaldaja
Võimsuskontroll Astmed % 25 ~ 100
Ohutusseadised Üksus 01   Ülerõhu lüliti
    02   Ventilaatori temperatuurikaitse
    03   Liigvoolurelee
    04   Ülekoormuse inverterkaitse
Power supply Nimetus   Y1
  Faas   3~
  Sagedus Hz 50
  Pinge V 380-415
Pingevahemik Min % -10
  Max % 10
Vool Nominaalne töövool - 50 Hz Kompressor 1 Jahutus A 4.8
Vool - 50Hz Ahela minimaalne voolutugevus (MCA) A 11.9
  Kaitsme maksimaalne voolutugevus (MFA) A 15
  Liigvoolu voolutugevus kokku (TOCA) A 15.6
  Voolutugevus täiskoormusel (FLA) Ventilaatori mootor A 0.7
Märkused Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m
  Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m
  RLA põhineb järgmistel tingimustel: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB
  TOCA tähendab iga OC komplekti üldväärtust.
  MSC tähendab kompressori maksimaalset käivitusvoolu
  Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.
  Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.
  Valige juhtmemõõt vastavalt suuremale MCA või TOCA väärtusele
  MFAd kasutatakse võimsuslüliti ja maandusrikkekaitse valimiseks (rikkevoolukaitselüliti).
  Müratasemed on mõõdetud kajavabas testkambris. Müratase suureneb töö ajal tavaliselt töötingimuste, helide peegeldumise ja taustamüra tõttu.
  Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase