RKXYQ5TAY1B
PED Category   II kategooria
  Kõige kriitilisem osa Nimetus   Aku
    Ps*V baari 245
Mõõtmed Seade Kõrgus mm 701
    Laius mm 760
    Sügavus mm 554
  Pakitud seade Kõrgus mm 825
    Laius mm 875
    Sügavus mm 660
Kaal Seade kg 105
  Pakitud seade kg 116
Pakend Material   Kartong_
  Kaal kg 2.2
Pakend 2 Materjal   Puit
  Kaal kg 8.5
Pakend 3 Materjal   Plast
  Kaal kg 0.3
Korpus Colour   Daikini valge
  Materjal   Galvaanitud ja värvitud terasplaat
Kompressor Kogus_   1
  Type   G-tüüpi spiraalkompressor
  Karterisoojendi W 33
Müratase Jahutus Nom dBA 64 (4)
Helirõhu tase Jahutus Nom dBA 48 (5)
Jahutusaine Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Kogus tCO2Eq 8.35
  Täide kg 4.00
Jahutusõli Tüüp   Daphne FVC68D
Standardsed lisatarvikud Paigaldus- ja käitamisjuhend 1
  Ühendustorud 5
  Vastavusdeklaratsioon 1
  F-gaasi määruse kohane jahutusainesilt 1
  Kaablisidemed 3
  Kruvid 1
Power supply Nimetus   Y1
  Faas   3N~
  Sagedus Hz 50
  Pinge V 380-415
Pingevahemik Min % -10
  Max % 10
Current Nominaalne töövool - 50 Hz Jahutus A 8.6
Vool - 50Hz Ahela minimaalne voolutugevus (MCA) A 17.4
  Kaitsme maksimaalne voolutugevus (MFA) A 20
  Liigvoolu voolutugevus kokku (TOCA) A 17.4
Elektriühendused - 50Hz For power supply Kogus   5G
  Siseseadmega ühendamiseks Kogus   2
    Märkus   F1,F2
Märkused Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed
  Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed
  Seadmete tegelik arv sõltub siseseadme tüübist (VRV DX siseseade jt) ja süsteemile kohalduvast ühendussuhte piirangust (mis on; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra "võimsuse" absoluutväärtusele.
  Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt. Nominaalne vooluhulk, ESP 60 Pa.
  Vt jahutustorustiku valimise või paigaldamise juhendit
  Standardi EN/IEC 61000-3-12 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Ssc ≥ miinimum Ssc.
  Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris.
  Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase