RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
PED Category   Artikli 1, 2f alusel ei kuulu 2014/68/EÜ käsitlusalasse Artikli 1, 2f alusel ei kuulu 2014/68/EÜ käsitlusalasse
Mõõtmed Seade Kõrgus mm 397 397
    Laius mm 1,456 1,456
    Sügavus mm 1,044 1,044
  Pakitud seade Kõrgus mm 1,245 1,245
    Laius mm 1,604 1,604
    Sügavus mm 470 470
  Kanalid Kõrgus mm 298 298
    Laius mm 1,196 1,196
Kaal Seade kg 97 103
  Pakitud seade kg 117 123
Pakend Material   Kartong_ Kartong_
  Kaal kg 4.9 4.9
Pakend 2 Materjal   Puit Puit
  Kaal kg 14.0 14.0
Korpus Colour   Värvimata Värvimata
  Materjal   Galvaanitud teras Galvaanitud teraplaat
Soojusvaheti Tüüp   Ristribidega spiraal Ristribidega spiraal
  Ruumis   Air
  Outdoor side   air
  Õhuvoolu kiirus Jahutus Nominaalväärtus m³/h   6,000 (0.000)
    Küte Nominaalväärtus m³/h   6,000 (0.000)
Ventilaator Kogus   2 3
  Õhu vooluhulk Jahutus Nom m³/min 55  
Ventilaatori mootor Kogus   2 3
  Väljundvõimsus W 500 500
Müratase Jahutus Nom dBA 76 (4) 81.0 (4)
Helirõhu tase Jahutus Nom dBA 47 (5) 54.0 (5)
Jahutusaine Type   R-410A R-410A
Jahutusõli Tüüp   Sünteetiline (eeter)õli Sünteetiline (eeter)õli FVC68D
Torustikuühendused Tühjendus OD mm 32 32
Power supply Nimetus   V1 V1
  Faas   1N~ 1N~
  Sagedus Hz 50 50
  Pinge V 220-240 220-240
Pingevahemik Min % -10 -10
  Max % 10 10
Current Nominaalne töövool - 50 Hz Jahutus A 1.8 4.6 (7)
Vool - 50Hz Käivitusvool (MSC) – märkus   Vt märkust 8
  Ahela minimaalne voolutugevus (MCA) A 4.6 7.0 (10)
  Kaitsme maksimaalne voolutugevus (MFA) A 10 10 (11)
  Liigvoolu voolutugevus kokku (TOCA) A 4.6 7.0 (12)
  Voolutugevus täiskoormusel (FLA) Kokku A 4.4 6.6 (13)
Elektriühendused - 50Hz For power supply Kogus   3G 3G
Märkused Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed. Nominaalne vooluhulk, ESP 30 Pa. Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m
  Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed. Nominaalne vooluhulk, ESP 30 Pa. Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m
  Seadmete tegelik arv sõltub siseseadme tüübist (VRV DX siseseade jt) ja süsteemile kohalduvast ühendussuhte piirangust (mis on; 50% ≤ CR ≤ 130%). Seadmete tegelik arv sõltub siseseadme tüübist (VRV DX siseseade jt) ja süsteemile kohalduvast ühendussuhte piirangust (mis on; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra "võimsuse" absoluutväärtusele. Müravõimsus vastab müraallika absoluutväärtusele.
  Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt. Nominaalne vooluhulk, ESP 60 Pa. Tegemist on mürataseme suhtelise väärtusega, mis oleneb mikrofoni kaugusest ja akustilisest keskkonnast. Lisainfot vaadake mürataseme joonistelt.
  Vt jahutustorustiku valimise või paigaldamise juhendit Vt jahutustorustiku valimise või paigaldamise juhendit
  Standardi EN/IEC 61000-3-12 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Ssc ≥ miinimum Ssc. RLA põhineb järgmistel tingimustel: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB
  Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. MSC tähendab kompressori maksimaalset käivitusvoolu. VRV IV kasutab ainult inverterkompressoreid. Käivitusvool on alati ≤ maksimaalsest käitusvoolust.
  Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase Standardi EN/IEC 61000-3-12 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Ssc ≥ miinimum Ssc.
Standardsed lisatarvikud Paigaldus- ja käitamisjuhend   1
  Tühjendusvoolik   1
  Kruvid   1
  Kaablisidemed   1
  Voolikuriba   1
Märkused   Õige suurusega juhtmete valimiseks tuleb kasutada MCA-d. MCA-d võib pidada maksimaalseks käitusvooluks.
    MFAd kasutatakse võimsuslüliti ja maandusrikkekaitse valimiseks (rikkevoolukaitselüliti).
    TOCA tähendab iga OC komplekti üldväärtust.
    FLA tähendab ventilaatori nominaalset käitusvoolu.
    Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.
    Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.
    Müratasemed on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris.
    EN/IEC 61000-3-12: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.
    Ssc: lühisvõimsus
    Standardtarvikute üksikasjaliku sisu osas vt paigaldus-/kasutusjuhendit.