Tehniliste andmete tabel: EKHVMRD-AB

EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1
Casing Värvus   Metallikhall Metallikhall
  Material   Krunditud plekk Krunditud plekk
Mõõtmed Seade Kõrgus mm 705 705
    Laius mm 600 600
    Sügavus mm 695 695
Kaal Seade kg 92 92
Jahutusaine Tüüp   R-134a R-134a
  Täide kg 2.0 2.0
Müratase Nom dBA 54.0 (4) 55.0 (4)
Mürarõhutase Nom dBA 40.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8) 42.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8)
Power supply Nimetus   V1 V1
  Faas   1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50
  Pinge V 220-240 220-240
Vool Soovitatavad kaitsmed A 20 20
Märkused (1) - Jahutus: EW 12 ℃; LW 7 ℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35 °C DB (1) - Jahutus: EW 12 ℃; LW 7 ℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35 °C DB
  (2) - EW 40 ℃; LW 45 ℃; Dt 5 °C; ümbritseva keskkonna tingimused: 7 °C DB / 6 °C WB (2) - EW 40 ℃; LW 45 ℃; Dt 5 °C; ümbritseva keskkonna tingimused: 7 °C DB / 6 °C WB
  (3) - Vee Dt-le 5 °C (3) - Vee Dt-le 5 °C
  (4) - dBA = A-kategooria müravõimsus (A-kategooria IEC kohaselt) (4) - dBA = A-kategooria müravõimsus (A-kategooria IEC kohaselt)
  (5) - Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 55 °C; LW 65 °C (5) - Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 55 °C; LW 65 °C
  (6) - Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 70°C; LW 80°C (6) - Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 70°C; LW 80°C
  (7) - Müratase kehtib vabaõhutingimustes, sest see on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. Tegelikes paigaldustingimistes mõõdetud väärtus on keskkonnamüra ja mürapeegelduste tõttu kõrgem. (7) - Müratase kehtib vabaõhutingimustes, sest see on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. Tegelikes paigaldustingimistes mõõdetud väärtus on keskkonnamüra ja mürapeegelduste tõttu kõrgem.
  (8) - EW = siseneva vee temperatuur – LW = väljuva vee temperatuur (8) - EW = siseneva vee temperatuur – LW = väljuva vee temperatuur
  (9) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist (9) - Vt töövahemiku kohta eraldi joonist
  (10) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax (10) - Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax
  (11) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A. (11) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A.
  (12) - Zsys: süsteemi näivtakistus (12) - Zsys: süsteemi näivtakistus
  (13) - Lühisvõimsus (13) - Lühisvõimsus