Tehniliste andmete tabel: EKHVMRD-AB

EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1
Küttevõimsus Nom kW 5.60 (2) 9.00 (2)
Casing Värvus   Metallikhall Metallikhall
  Material   Krunditud plekk Krunditud plekk
Mõõtmed Seade Kõrgus mm 705 705
    Laius mm 600 600
    Sügavus mm 695 695
  Pakitud seade Kõrgus mm 860 860
    Laius mm 680 680
    Sügavus mm 800 800
Kaal Seade kg 92 92
  Pakitud seade kg 103 103
Pakend Materjal   EPS, Papp, MDF, Puit (kaubaalus), Metall EPS, Papp, MDF, Puit (kaubaalus), Metall
  Kaal kg 9 9
Soojusvaheti jahutusaine pool Tüüp   Plaatsoojusvaheti Plaatsoojusvaheti
  Kogus   1 1
  Plaadid Kogus   66 66
  Materjal   AISI 316 AISI 316
  Isolatsioonimaterjal   Vilt-tüüpi Vilt-tüüpi
Pump Type   DC-mootor_ DC-mootor_
  Käikude arv   Inverterjuhitav Inverterjuhitav
  Nominaalne ESP Küte kPa 84.9 (3) 69.2 (3)
Soojusvaheti vee pool Vee vooluhulk Min l/min 5.0 5.0
    Küte Nom l/min 16.1 (3) 25.8 (3)
  Küte Tüüp   Plaatsoojusvaheti Plaatsoojusvaheti
    Kogus   1 1
    Plaadid Kogus   72 72
    Materjal   AISI 316 AISI 316
    Vee maht l 2.2 2.2
    Isolatsioonimaterjal   Vilt-tüüpi Vilt-tüüpi
Paisupaak Küte Maht l 7 7
  Vee max surve baari 3 3
  Eelsurve baari 1 1
Veefilter Diameetri perforatsioonid mm 1.0 1.0
  Materjal   Messing Messing
Kaskaadkompressor Kogus   1 1
  Mootor Tüüp   Hermeetiline pöördkompressor Hermeetiline pöördkompressor
    Käivitusmeetod   Inverterkompressor Inverterkompressor
Veeahel Piping connections diameter tolli G 1" (sisekeermega) G 1" (sisekeermega)
  Torustik tolli 1" 1"
  Kaitseventiil baari 3 3
  Manomeeter   Jah Jah
  Tühjendusventiil / täiteventiil   Jah Jah
  Sulgeventiil   Jah Jah
  Õhupuhastusventiil   Jah Jah
  Kütteveesüsteem Vee maht Max l 200 200
      Min l 20 20
Jahutusaine Tüüp   R-134a R-134a
  Täide kg 2.0 2.0
Jahutusaine kontuur Gaasi poole läbimõõt mm 12.7 12.7
  Imipoole läbimõõt mm 15.9 15.9
  Vedeliku poole läbimõõt mm 9.5 9.5
  Ülerõhupool Projektrõhk baari 38 38
Jahutusõli Täitemaht l 0.75 0.75
  Type   FVC50K FVC50K
Mürarõhutase Nom dBA 40 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7) 42 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7)
  Vaikne öörežiim Tase 1 dBA 38 (4), 0 (7), 0 (6) 38 (4), 0 (7), 0 (6)
Töövahemik Küte Keskkond Min °C -15 -15
      Max °C 20 20
    Vee pool Min °C 25 (8) 25 (8)
      Max °C 80 (8) 80 (8)
  Kuum tarbevesi Keskkond Min ° CDB -15 -15
      Max ° CDB 35 35
    Vee pool Min °C 45 (8) 45 (8)
      Max °C 75 (8) 75 (8)
Paigalduskoht Sees Sees
Power supply Nimetus   V1 V1
  Faas   1~ 1~
  Sagedus Hz 50 50
  Pinge V 220-240 220-240
  Pingevahemik Min % -10 -10
    Max % 6 6
Vool Zmax Tekst Ω 0.46, Vt märkust 9, Vt märkust 10, Vt märkust 11 0.46, Vt märkust 9, Vt märkust 10, Vt märkust 11
  Minimum Ssc value kVa 1459, Vt märkust 12 1459, Vt märkust 12
  Max töövool Küte A 16.5 16.5
  Soovitatavad kaitsmed A 20 20
Mitmele korterile Elektritoide Pinge V 24 24
    Pingevahemik Min. % -20 -20
      Max % 20 20
  Vool Maksimaalne töövool A 1 1
    Soovitatavad kaitsmed A 3.15 3.15
Wiring connections For power supply Quantity   2G 2G
    Juhtmetüübid   Valige läbimõõt ja tüüp vastavalt kehtivatele normidele Valige läbimõõt ja tüüp vastavalt kehtivatele normidele
  Toitepaigaldiste kasulik kWh määr Kogus   2G+2G 2G+2G
    Juhtmetüübid   Valige läbimõõt ja tüüp vastavalt kehtivatele normidele Valige läbimõõt ja tüüp vastavalt kehtivatele normidele
  Elektritoite jaoks mitmes korteris Kogus   2G 2G
    Märkus   Valige läbimõõt ja tüüp vastavalt kehtivatele normidele Valige läbimõõt ja tüüp vastavalt kehtivatele normidele
  Välisseadmega ühendamiseks Kogus   2 2
    Märkus   F1 + F2 F1 + F2
Power supply intake Kehtib nii sise- kui välisseadme kohta Kehtib nii sise- kui välisseadme kohta
Märkused Jahutus: EW 12 ℃; LW 7 ℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35 °C DB Jahutus: EW 12 ℃; LW 7 ℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35 °C DB
  EW 40 ℃; LW 45 ℃; Dt 5 °C; ümbritseva keskkonna tingimused: 7 °C DB / 6 °C WB EW 40 ℃; LW 45 ℃; Dt 5 °C; ümbritseva keskkonna tingimused: 7 °C DB / 6 °C WB
  Vee Dt-le 5 °C Vee Dt-le 5 °C
  Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 55 °C; LW 65 °C Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 55 °C; LW 65 °C
  Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 70°C; LW 80°C Müratasemed on mõõdetud järgmistes tingimustes: EW 70°C; LW 80°C
  Müratase kehtib vabaõhutingimustes, sest see on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. Tegelikes paigaldustingimistes mõõdetud väärtus on keskkonnamüra ja mürapeegelduste tõttu kõrgem. Müratase kehtib vabaõhutingimustes, sest see on mõõdetud osaliselt kajavabas testkambris. Tegelikes paigaldustingimistes mõõdetud väärtus on keskkonnamüra ja mürapeegelduste tõttu kõrgem.
  EW = siseneva vee temperatuur – LW = väljuva vee temperatuur EW = siseneva vee temperatuur – LW = väljuva vee temperatuur
  Vt töövahemiku kohta eraldi joonist Vt töövahemiku kohta eraldi joonist
  Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax Standardi EN/IEC 61000-3-11 kohaselt tuleb tõenäoliselt konsulteerida jaotusvõrgu operaatoriga, et tagada seadmete ühendamine ainult sellise toiteallikaga, mille Zsys (süsteemi näivtakistus) ≤ Zmax
  Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A. Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75 A.
  Zsys: süsteemi näivtakistus Zsys: süsteemi näivtakistus
  Lühisvõimsus Lühisvõimsus